Förskolebarn sitter i grupp på golvet och ska spela instrumentBesparingar i Luleå kommun drabbar barn och pedagoger när förskolor stängs och barngrupper slås ihop. Foto: Oksana Kuzmina/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Luleås besparingar på 370 miljoner kronor drabbar flera förskolor i kommunen något som väckt mycket starka känslor och protester bland personalen. Förslaget är att tre förskolor och fyra skolor ska läggas ner skriver Kommunalarbetaren.

Luleå kommun går back och ska därför spara 370 miljoner kronor fram till 2022. Det finns flera förslag på hur man ska spara pengarna, bland annat att lägga ned fyra skolor och tre förskolor. Det är något som har skapat stora protester bland personal i branschen och lett till flera demonstrationer. 

Stor oro bland förskolornas personal

De tre förskolorna Jämtögården, Ängesby och Karlsvik kan komma att stängas redan till sommaren. Kommunals skyddsombud på Jämtögårdens förskola Susanne Thingvall säger att oron är stor hos både föräldrar och personal.

– Vi försöker hålla skenet uppe för barnens skull. Men det känns tungt. Det finns en stor oro hos personalen, vi mår inte bra. Jag har jobbat här i 23 år och vi har fina lokaler och en fungerande verksamhet. Vi har en 19 barn och 10 barn på fritids och flera barn på kö, säger Susanne Thingvall.

Enligt Maarit Enbuske som är skolchef ska besparingarna göras på lokalhyror och att det inte finns någon risk för uppsägningar. Strax över 350 barn kommer att påverkas av besparingarna och de kommer erbjudas en plats på andra förskolor och skolor. 

Budgetbesparingarna ska göras genom sammanslagningar av förskolegrupper

Tilläggsbudgeten för Luleå kommun som beslutades i måndags är den som skolor och förskolor nu får förhålla sig till.  All personal som idag finns i verksamheten ska finnas kvar, dock kommer de få anställning på andra skolor och förskolor.

De skolor som kommer att stängas är Borgmästarskolan, Klöverträskskolan, Vitåsskolan och Kyrkbyskolan. Enligt Maarit Enbuske kan dock fler förskolor och skolor komma att stängas kommande år för att kunna möte de sparkrav i tilläggsbudgeten för Luleå kommun.

Pedagogerna känner sig maktlösa utan möjlighet att påverka beslutet

Sparbudgeten skulle enligt politikerna inte påverka personalen, vilket den nu ändå kommer att göra. Inte genom uppsägningar men genom att flytta på personalen. När man för tio år sedan gjorde ganska kraftiga besparingar gjordes det flera uppsägningar både inom förskola och skola och det vill man enligt skolchefen nu undvika.

Risk- och konsekvensanalyser kommer att genomföras på berörda förskolor och skolor. Enligt Susanne Thingvall är det tungt att bära på den ovisshet som nu råder om vad som kommer att hända framöver. Susanne Thingvall upplever att de inte har så stora chanser att påverka politikernas beslut då allt ska gå mycket snabbt.