två händer för ihop två pusselbitar. Entré till Arbetsförmedlingens kontorAtt matcha arbetssökande med jobb kommer från och med 2021 inte längre vara Arbetsförmedlingens uppdrag, utan planeras att helt och hållet överföras till privata jobbcoachningsföretag. Foto: Ollyy/Shutterstock.com och Kati Kemppainen/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Det senaste halvåret har 52 lokala kontor för privata jobbcoacher försvunnit i Sverige. Detta innebär risker för den planerade övergången 2021, då privataktörerna planeras att ta över Arbetsförmedlingens stöd- och matchningsarbete, skriver Arbetet.

Det finns cirka 160 företag i Sverige som utför stöd- och matchningstjänster på Arbetsförmedlingens uppdrag, det som också kallas för jobbcoachning. Arbetsförmedlingen skickar personer dit som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver hjälp för att hitta ett jobb.

I januariavtalet slogs det fast att Arbetsförmedlingen ska avveckla jobbmatchningstjänsten till år 2021. Det innebär att de privata aktörerna i stället ska ta över det arbetet.

Men på sju månader har 52 sådana kontor för jobbcoachning stängts ner. Mer än hälften av kommunerna i Sverige saknar privata företag som sysslar med sådant stöd och matchning.

Matchningsföretagen tvingas lägga ner lokala kontor

Malek Malek är ägare till utbildningsföretaget Arcus. I 24 år har företaget sålt jobbcoachningstjänster till Arbetsförmedlingen. Men saker och ting har förändrats de senaste 15 månaderna, och företaget har tvingats stänga flera lokalkontor.

Enligt Malek Malek började nedgången med extratjänsterna, det vill säga subventionerade jobb i offentlig sektor. När fler fick denna lösning var det färre som skickades till jobbcoachningsföretagen. Sedan kom nedskärningarna på Arbetsförmedlingen med varsel och nedlagda kontor, då medarbetarna på myndigheten har haft fullt upp att lösa sin egen situation.

Det här går inte alls ihop med att matchningsföretagen ska ta över delar av Arbetsförmedlingens arbete, menar Malek Malek.

– Konsekvensen av det kommer att bli att Arbetsförmedlingen läggs ner och stöps om 2021 men att det samtidigt inte kommer att finnas några privata aktörer som överlevt fram till dess.

Arbetsförmedlingen har samma skyldigheter trots nedskärningarna

Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen, håller med om att det är en problematisk utveckling som sker. Han berättar att myndigheten arbetar med att mildra uppsägningarnas effekter, men betonar också att nedskärningen inte innebär att Arbetsförmedlingens uppdrag har förändrats.

–  Det finns väldigt många saker som vi är skyldiga att göra och som också påverkar arbetssökande. De måste få handläggning så att de får ut rätt ersättning till exempel.

Övergången till privat jobbmatchning ska utredas

Att många matchningsföretag läggs ner försämrar också kvaliteten, enligt Martin Kruse. I och med den minskade konkurrensen kan matchningsföretag på vissa orter fortsätta trots att de inte varit bra på att få folk i jobb.

Arbetsförmedlingen planerar just nu ett pilotprojekt som ska utreda hur den privata jobbmatchningen ska se ut i framtiden. De har också fått i uppdrag från regeringen att analysera hur privata aktörer ska kunna etablera sig på landsbygden.