Dator med texten Job Search och händer som söker.Arbetsbristen är stor på arbetsmarknaden, samtidigt råder det hög arbetslöshet. Arbetsförmedlingen menar att det bland annat har att göra med konsekvenser efter pandemin. Foto: fizkes/Shutterstock

Arbetsmarknad

Det råder stor brist på arbetskraft runt om i landet, samtidigt är arbetslösheten hög, visar statistik från Arbetsförmedlingen. Störst arbetsbrist råder inom pandemidrabbade branscher, såsom restaurang, hotell och inom besöksnäringen.

Trots den stora arbetsbristen på arbetsmarknaden i Sverige råder hög arbetslöshet. I september var 388 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen menar att det bland annat beror på att arbetsgivarna söker samma sorts arbetskraft samtidigt, som en konsekvens efter pandemin.

Statistiken talar sitt tydliga språk

Arbetslösheten i Sverige är fortsatt hög, så mycket slår Arbetsförmedlingen fast. Samtidigt lider den svenska arbetsmarknaden brist på arbetskraft, vilket gäller i hela landet.

I september i år kunde Arbetsförmedlingen se en ökning på 64 000 annonser om lediga jobb, jämfört med motsvarande period år 2020.

Arbetsbrist i pandemidrabbade branscher

Tre stora områden som blev drabbade hårdast och först av pandemin var restaurang, hotell och besöksnäringen. Nu när restriktionerna släppt och Sverige sakta börjar rulla igång igen blir det tydligt att det råder stor arbetsbrist inom dessa områden.

En förklaring till den stora arbetsbristen inom restaurang, hotell och besöksnäringen kan vara att många av de arbetare som blev drabbade har valt att utbilda om sig eller sökt sig till en annan bransch under pandemin.

Analyschef Annika Sundén menar dock att arbetsbristen inom dessa områden antagligen handlar om kortsiktiga brister. Hon påpekar att det handlar om att arbetsgivare söker samma typ av arbetskraft efter pandemin, vilket ger en tillfällig brist inom specifika områden.

Även brist på utbildad arbetskraft

Förutom arbetsbristen inom restaurang, hotell och besöksnäringen har det rått brist på utbildad arbetskraft sedan innan pandemin.

Bristen på utbildad arbetskraft gäller bland annat:

  • Ingenjörer
  • Undersköterskor
  • Kockar

Samtidigt menar generaldirektör på Arbetsförmedlingen, Maria Mindhammar, att det också är upp till arbetsgivaren att möta arbetskraftens kompetenser där utbildningen brister.

– Många som saknar formella kompetenser har informella kompetenser som kan vara nog så värdefulla, säger hon.