universitetsstudenter sitter i föreläsningssal och lyssnar på en lärareDen som satsar på en högskoleutbildning med tydlig yrkesinriktning kommer ha lättare att få jobb om fem år, menar Arbetsförmedlingens expert. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I samband med den pågående ansökningsperioden för högskola och universitet presenterar Arbetsförmedlingen prognoser för arbetsmarknadens efterfrågan på yrkeskompetenser. Om fem år kommer bland annat vård- och it-utbildade ha lätt att få arbete, medan ekonomer och journalister kommer få svårare.

Trots att konjunkturen mattas av och arbetslösheten stiger kommer många studerande ha bra chanser att få jobb efter sin examen. Prognoser från Arbetsförmedlingen visar nämligen att 100 000 personer med efterfrågad kompetens kommer att saknas om fem år.

Arbetsgivares behov av utbildad arbetskraft kommer alltså att vara stort åren framöver. Dock varierar det stort mellan olika yrken hur lätt det är att få jobb efter högskoleutbildningen.

Stor efterfrågan inom vård, pedagogik och it

Efterfrågan kommer att vara extra stor inom några särskilda yrkesområden. Bland dessa är exempelvis vårdyrken som barnmorskor, sjuksköterskor och psykologer. Lärare på olika utbildningsnivåer kommer också att vara efterfrågade, liksom läkare och tekniska yrken som ingenjörer, it-arkitekter och systemutvecklare.

– Vi kan se att såväl den demografiska som den digitala och den tekniska utvecklingen kommer att vara viktiga drivkrafter bakom arbetskraftsbehovet, kommenterar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker Ida Karlsson prognosens resultat.

Enligt Ida Karlsson ger en högskoleutbildning oftast bra möjligheter till jobb. Lättast är det att hitta arbete om man satsar på en tydlig yrkesinriktad utbildning.

Finansyrken och kreativa yrken är mindre efterfrågade

Andra yrken kommer vara mindre efterfrågade om fem år, och därmed vara svårare att hitta jobb inom. Exempel på dessa är banktjänstemän, finansanalytiker, fastighetsmäklare och chefssekreterare.

Även inom kreativa yrken som journalister, fotografer, musiker och grafiska formgivare kommer det vara svårare att få jobb framöver.

15 oktober är sista ansökningsdagen till högskolan

Ansökningsperioden till högskola och universitet pågår just nu och kommer att vara öppen i en vecka till. Den 15 oktober är den sista ansökningsdagen till utbildningarna som går av stapeln under vårterminen 2020.