Arbetsmarknad

Högkonjunkturen som landet nu är inne i visar inte på några stora löneökningar. Istället håller sig löneökningarna just nu ovanligt små. Däremot hålls möjligheten till att byta jobb fortsatt stark, enligt uppgifter från Riksbankens nya rapport.

Det var under förra veckan som Riksbanken släppte sin nya rapport. Rapporten är författad av nationalekonomen Caroline Flodberg som är förvånad över undersökningens resultat som visar att löneökningarna håller sig ovanligt små trots den pågående högkonjunkturen.

Det lönar sig fortfarande att byta jobb

I och med att löneutvecklingen är låg i förhållande till omständigheterna borde löneutvecklingen för de som byter jobb också ligga på en lägre nivå menar Caroline Flodberg i en kommentar till Sveriges Radio.

Hon menar vidare att det då också borde bli svårare att förhandla till sig en högre lön men den utvecklingen har hon heller inte kunnat se.
Det håller sig alltså fortsatt lönsamt att byta jobb i den nu pågående högkonjunkturen. Högutbildade och unga som är i starten av sin karriär är de som hittills tjänat mest på sina jobbyten.

Löneutvecklingen håller sig nära de centrala avtalen

Under tidigare högkonjunkturer har man också kunnat urskilja löneglidningar i form av löneökningar som går utanför de centrala avtalen, även för de som inte har valt att byta jobb.

Men det är inte ett mönster som upprepar sig i denna högkonjunktur. I Riksbankens rapport har Flodberg istället sett att löneutvecklingen håller sig nära de centrala avtalen, vilket kan förklaras genom en långsamt ökande produktivitet.

Enligt Caroline Flodberg kan en ytterligare förklaring vara att lönerna påverkas av att parterna på arbetsmarknaden jämför löneökningarna med internationell konkurrens. I omvärlden ökas lönerna långsamt, speciellt i euroområdet, vilket i sin tur kan påverka löneutvecklingen i Sverige.

Fler jobbyten än vid de två föregående högkonjunkturerna

Många väljer att byta jobb i pågående högkonjunkturer och den här gången kan men se ännu fler jobbyten än vid tidigare högkonjunkturstoppar.
Under 2016 bytte mer än 14 procent av Sveriges arbetare jobb.

Caroline Flodin menar att antalet jobb som är lediga ökar när ekonomin får en högre efterfrågan. Arbetslösa minskar i antal och det utvecklas en ökad konkurrens om arbetskraft vilket gör det lättare att både byta arbete och förhandla upp sin lön.