Klassrum sett från sidan med elever som sitter vid sina bänkar och lyssnar på sin manliga lärare som sitter på sitt skrivbord.Lärarbristen gör att svenska kommuner rekryterar svenskspråkiga lärare från Finland. Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Den akuta bristen på lärare har gjort att svenska kommuner vänt sig till Finland. Samtidigt gör bristen på lärarjobb i Finland att finska lärare söker sig till Sverige skriver Dagens Nyheter.

I Sverige råder det akut lärarbrist medan det i Finland finns ett överskott av lärare. Det här har gjort att svenska kommuner har sökt sig till finska lärosäten och Åbo Akademins rekryteringsmässan i Vasa för att rekrytera svenskspråkiga finländare till skolor i Sverige.

Idag är det svårt för många av landets kommuner att tillsätta alla lärartjänster med behöriga lärare. Prognosen visar dessutom att rekryteringen av lärare i Sverige inte räcker till och därför har flera kommuner sökt sig utanför landets gränser. 

Samarbete över gränserna ökar chanserna att rekrytera behöriga lärare

Under några års tid har den svenska Arbetsförmedlingen i samarbete med Eures-nätverket haft ett utbyte med Åbo Akademin i Åbo och Vasa, som har lärarutbildning för svenskspråkiga lärare. Eftersom det i en del regioner finns ett överskott på svenskspråkiga lärare och att Finland dessutom prisats för sina höga Pisa-resultat gör att det blivit populärt att rekrytera finska svenskspråkiga lärare.

Vid rekryteringsmässan i Vasa i år deltog Umeå, som var där för tredje året i rad, tillsammans med åtta andra svenska kommuner och två friskolor och med sig hem hade Umeå femton intresseanmälningar. 

Även om rekryteringsresorna inte alltid leder till anställningar ses det som en viktig och långsiktig satsning som är nödvändig.

Svårt för svenskspråkiga lärare att få fast tjänst

På senare tid har antalet behöriga svenskspråkiga lärare i Finland minskat och skapat en debatt i media där många är oroade över att arbetskraften flyttar utomlands.

Enligt Sebastian Kurtén Kainberg, som har flyttat till Sverige från finska Karleby som ligger nära Vasa och är svenskspråkig lärare, finns det många behöriga svenskspråkiga lärare I Österbotten. Eftersom svenskspråkiga är en minoritet och dessutom minskar finns det inte så många svenskspråkiga skolor i Österbotten. I områden kring till exempel Karleby pratar majoriteten av befolkningen finska vilket gör arbetslösheten extra svår för en lärare som är svenskspråkig. 

Eftersom det finns många behöriga lärare i Finland är det svårt att få fast anställning. Sebastian Kurtén Kainberg sökte många lärartjänster i Finland men fick hoppa mellan ettåriga vikariat i sju år efter det att han tog sin examen 2011. 

När han för lite drygt ett och ett halvt år sedan fick fast anställning på Östtegs skola som klasslärare för en etta tog han fru och barn med sig och flyttade över sundet.