kvinnor och män sitter och väntar på arbetsintervjuAndelen arbetslösa män och kvinnor är i dagsläget lika stor. För kvinnorna har arbetslösheten ökat sedan förra året medan den har sjunkit för män. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens pressmeddelande för juni månad visar en utjämnad könsskillnad i arbetslöshetsstatistiken. Såväl för män som för kvinnor är nu andelen arbetslösa 6,7 procent. Mest drabbade är utrikesfödda kvinnor, och för samtliga grupper förväntas arbetslösheten fortsätta öka kommande månader.

I slutet av förra månaden var 337 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det var 130 personer fler än juni förra året. Under det året har arbetslösheten därmed minskat med 0,1 procent.

Månadens statistik visar även att könsskillnaden har blivit mindre under det senaste året. Sedan juni 2018 har antalet män utan arbete sjunkit till 174 000 personer, en minskning med 2 800. Parallellt med detta har antalet kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen ökat med ungefär lika mycket, till 163 000 personer.

Det innebär att arbetslöshetsnivån nu är densamma för både män och kvinnor, närmare bestämt 6,7 procent.

Utrikesfödda kvinnor har svårast att få arbete

En orsak till att arbetslöshetsnivån har ökat för kvinnor kan vara den svåra situationen för utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden. Många har svårt att kunna konkurrera om tillgängliga arbeten, inte minst de som inte har gymnasieutbildning.

Gruppen utrikesfödda drabbas också av att extratjänster inte längre är möjligt som en första anställning. Arbetsförmedlingen satte stopp för extratjänster från och med den 1 januari av besparingsskäl, enligt ett pressmeddelande i samband med statsbudgetbeslutet.

För utrikesfödda ser statistiktrenden liknande ut som för resten av arbetsmarknaden. Hos kvinnor har arbetslösheten ökat till 99 000 personer och hos män har den sjunkit till 98 000 under det senaste året.

Arbetsmarknadens utveckling tyder på fortsatt ökad arbetslöshet

Arbetslösheten förväntas fortsätta öka framöver. Det säger Olle Ahlberg som är analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Arbetsgivarna har dragit ner på sina rekryteringsplaner och fler och fler arbetsuppgifter automatiseras, det ser vi bland annat inom handeln.

I juni var det färre än förra året som varslades om uppsägning. I år var siffran 3 500 personer, i jämförelse med 2 803 under samma månad förra året.