närbild på man med slips och pärm under armenArbetsförmedlingen förutspår en fortsatt ökning av arbetslösheten åtminstone fram till årsskiftet. Foto: Guitarfoto studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetslösheten är nu på 9 procent och förväntas fortsätta öka resten av året. Antalet konkurser har minskat under den senaste månaden, men det är för tidigt att säga hur den saken kommer att utvecklas framöver.

Arbetslösheten har nu ökat stadigt i totalt 16 veckor. Förra veckan var 465 051 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, vilket är närapå 128 000 fler än i maj förra året.

Det innebär att Sveriges arbetslöshet är uppe i hela 9 procent.

Arbetslösheten väntas öka fram till årsskiftet

Arbetsförmedlingens prognos för hur det kommer att se ut resten av året är inte heller optimistisk. Vid årsskiftet förutspår de att arbetslösheten kommer att vara uppe i omkring 11 procent.

Enligt deras bedömning kommer antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen att bli över 600 000 personer i början av nästa år. Det menar Sandra Offesson, som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Därefter väntas antalet börja minska i långsam takt, säger hon i Arbetsförmedlingens pressmeddelande.

1 915 blev varslade om uppsägning under förra veckan. Från att krisen började i början av mars fram till och med den veckan har totalt 88 408 personer blivit varslade om uppsägning.

Färre konkurser men oklar utveckling under hösten

Enligt statistik från UC har antalet konkurser minskat med 10 procent under juni månad, jämfört med juni förra året. Undantaget är hotell- och restaurangbranschen, där konkurserna har ökat med hela 76 procent jämfört med samma tidsperiod, enligt UC:s pressmeddelande.

Nu har läget alltså börjat vända för företag inom de flesta branscher. Dock är man rädd att det andra halvåret kommer att medföra hög risk för fortsatta konkurser, på grund av de uteblivna intäkterna hos många företag.

– Ett kraftigt fall i BNP under andra kvartalet och än värre i Europa bäddar för en andra våg av konkurser under det andra halvåret. Kraftiga stödåtgärder motverkar dock och kan i viss mån överbrygga efterfrågebortfallet, säger Richard Damberg, som är ekonom på UC.

Dock har företagen större framtidstro i dag än tidigare i vår, och hur smittspridningen påverkar handeln och besöksnäringen framöver kommer att påverka hur konkursnivåerna kommer utvecklas, menar Richard Damberg.