Kvinnlig pedagog samtalar med barn i grupp.I skolan är det viktigt med blandad kompetens. Men flera som arbetar inom skolan har otrygga anställningar. Lite mer än hälften i yrkesgruppen elevassistenter, lärarassistenter och resurspersonal har visstidsanställning. Foto: Pressmaster/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

En ny rapport från Kommunal visar att flera av Kommunals medlemmar som arbetar i skolmiljö har otrygga anställningar. Många är deltidsanställda, en del har visstidsanställning och en tredjedel vet inte om de har kvar sitt arbete nästa år, skriver Kommunalarbetaren.

Lite mer än en tredjedel av Kommunals medlemmar som arbetar inom skolan vet inte om de kommer ha kvar sin anställning nästa år. I gruppen elevassistenter, där även lärarassistenter och annan resurspersonal ingår, har hälften visstidsanställning.

Den sociala biten i skolan är viktig

Enligt Kommunals avtalssekreterare, Johan Ingelskog, är det kopplat till att kommunerna vill akademisera skolverksamheten. Många kommuner har tagit konstiga beslut om att det bara ska vara förskollärare i förskolan och i skolverksamheten. Det har gjort att kommunerna har visstidsanställt annan personal. 

Genom att akademisera hela verksamheten glömmer kommunerna bort den sociala biten, omvårdnadsbiten. Även den är en stor del av verksamheten. Det är inte bara akademisk utbildning som behövs i verksamheten.

Förutom de otrygga anställningarna som rapporten visar, framgår det även att antalet medlemmar i Kommunal som arbetar deltid uppgår till 57 procent.

Verksamhetens ansvarige måste ta sitt ansvar

Men det finns ett par saker som Kommunal arbetat med för att förändra de otrygga anställningarna. Bland annat har man minskat visstidsanställningar till max i 18 månader i Sveriges regioner och kommuner.

En annan mycket viktig fråga är yrkesutvecklingsfrågorna. Medlemmarna ska ha möjlighet att utbilda sig till barnskötare, fritidsledare, elevassistenter eller lärarassistenter och därefter kunna få en tillsvidareanställning. Olika anställningsformer hänger väldigt tätt ihop med utbildning.

Vill man ha kontinuitet och en bra verksamhet där de anställda känner sig trygga måste den ansvarige ta ansvar. 

Hot och våld vanligare mot elevassistenter

I rapporten framgår det även att elevassistenter är den yrkesgrupp i skolan som allra mest utsätts för hot och våld. Enligt Johan Ingelskog ser man att allt fler av Kommunals medlemsgrupper utsätts för hot och våld av både föräldrar och anhöriga. Utvecklingen är mycket allvarlig. Tyvärr syns den i hela samhället, och nu har det även kommit in i skolans verksamheter.