Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden ska anpassas inför framtiden och till stor del tas över av robotar. Det handlar om 66 miljoner jobb där unga och lågutbildade kommer att drabbas hårt. Det menar OECD som i dagarna kommit ut med en ny rapport.

Inom OECD:s 32 kartlagda länder anses flera yrken i och med den tekniska utvecklingen överflödiga och slitsamma. Man räknar därför med att 14 procent av industriernas yrken kommer att försvinna helt och istället utföras av robotar, en siffra som motsvarar 66 miljoner jobb. Man kan också se att 32 procent av jobben kommer att automatiseras till viss del vilket kommer leda till att arbetstillfällena fortsätter att minska.

Unga och lågutbildade kommer att drabbas hårdast

Robotarnas övertag av jobben förväntas sprida sig till flera sektorer och kommer lämna många människor utan någon sysselsättning. Man menar också att jobben kommer att fördelas orättvist bland människor och sektorer. Som det ser ut just nu är det de länder som har en hög andel industrijobb som kommer få ta den värsta smällen. För att ta ett exempel löper 33 procent av jobben i Slovakien hög risk för automatisering medan jobben i Norge endast löper 6 procents risk.
Människorna som drabbas hårdast är unga och lågutbildade då de yrken som kräver minst kvalifikationer är de som kommer att tas över av robotar först. Yrken som kräver mindre kvalifikationer och som i hög utsträckning utförs av lågutbildade kommer att automatiseras.  Kökspersonal, städare, byggarbetare och jobb inom transport är exempel på dessa yrken som kommer att övertas av robotar för att företag ska hinna bygga upp en stabil grund tills det att framtidens nya krav införs på arbetsmarknaden.

Alla jobb kommer inte tas över av robotarna

Även om många manuella och slitsamma jobb ska automatiseras och övertas av robotar är det inget som kommer att gynna alla arbetssektorer, menar OECD. Det kommer fortfarande finnas jobb med manuella och slitsamma arbetsuppgifter där robotar inte bör eller kan ersätta mänsklig arbetskraft. Inom exempelvis äldrevårdsomsorgen värderas den mänskliga arbetskraften fortfarande högt och även om den kan automatiseras så bör den inte det.