närbilder på vvs-montör som monterar ett rör och en läkare som håller i ett stetoskopÖver hela landet råder det brist på bland annat VVS-montörer, men framför allt på yrken med krav på högskoleutbildning, till exempel läkare. Foto: visivastudio/Shutterstock.com och Billion Photos/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Vården, skolan samt bygg och anläggning är några av de branscher som har stora behov av mer personal framöver. Att slutföra gymnasiet är det allra viktigaste för att kunna få jobb inom bristyrkena. Arbetet listar de yrken som det enligt Arbetsförmedlingens prognos råder brist på den närmsta tiden.

Inom många yrken saknas den personalstyrka som skulle behövas i höst och ända fram till våren nästa år. Det visar en prognos från Arbetsförmedlingen, baserad på svårigheter för arbetsgivare att hitta personer med rätt kompetens för lediga tjänster.

Ida Karlsson, som är arbetsmarknadsanalytiker på myndigheten, berättar att dessa bristyrken ser ut att bli bestående under en längre tid.

– Trots att arbetslösheten ökar, så kommer det att finnas ett behov av arbetskraft inom dessa yrken, säger hon till Arbetet.

Svårt att få jobb med låga utbildningskrav

Prognosen visar bland annat att det kommer att bli svårt att få jobb inom yrken som bara kräver kort utbildning eller ingen utbildning alls. Hit hör exempelvis yrken som vaktmästare, butikssäljare, receptionist och assistent.

När det gäller yrken som kräver högskolekompetens är det kommunikatör- och journalistjobb som är svårast att få, och även jobb som fastighetsmäklare och banktjänsteman.

Störst brist på yrken med högskolekrav

De yrken som efterfrågas är till stor del jobb på högskolenivå. Civilingenjörer, it-specialister och läkare är några av dem, liksom de stora bristyrkena sjuksköterskor och lärare.

Men även yrken på andra utbildningsnivåer finns det stora behov av, inte minst inom bygg och anläggning. Även elektriker, lastbilsförare, kockar och VVS-montörer kommer att behövas det kommande året.

Behoven skiljer sig delvis mellan länen

De flesta av bristyrkena gäller för hela landet. Men det finns också vissa lokala skillnader mellan länen. Till exempel behöver Jönköping fler apotekare och Gävleborg fler bagare, medan Skåne frågar efter fler arbetsterapeuter.

Den stora gemensamma nämnaren är dock att utbildning är avgörande för att få de lediga jobben, enligt Ida Karlsson.

–  Så det viktigaste man kan göra för sig själv om man vill få jobb, är att slutföra gymnasiet, avslutar hon.