Två sjuksköterskor står lutade mot en vit vägg och ser trötta ut.Överbeläggning och brist på personal är inget ovanligt på svenska sjukhus under sommaren. Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Högre arbetstempo, fler arbetstimmar och mer ansvar gav nyutexaminerade sjuksköterskor en tuff start i sommar. Enligt en intervju som tidningen Vårdfokus har gjort med två sjuksköterskor har det varit mycket tuffare än vad de kunnat föreställa sig.

Sjuksköterskorna Carolina Olander och Amanda Gunnarsson tog sin sjuksköterskeexamen tidigare i år och tycker att sommaren har varit väldigt tuff. Tillsammans arbetar de på Hallands sjukhus i Halmstad och en majoritet av de som arbetar på avdelningen är nya i sitt yrke.

Amanda Gunnarsson är tillbaka på jobbet efter en veckas ledighet i juli. Tillsammans med kollegan Carolina Olander arbetar hon på avdelning 61 där de är specialiserade på njurmedicin, diabetes, hematologi och hormonella sjukdomar.

Antalet vårdplatser minskar för att kunna hantera semestrarna

För att klara av semestrarna har antalet vårdplatser dragits ner från 24 till 16 under sommaren. Arbetsgruppera har minskat. Det som tidigare var tre arbetsgrupper med en sjuksköterska och två undersköterskor har blivit två arbetsgrupper bestående av en sjuksköterska och en undersköterska.

På sjukhuset råder det överbeläggning vilket inte är något ovanligt. Trots att Amanda och Carolina är nyutexaminerade är de redan veteraner i yrket. De uppskattar att anställningsrekordet ligger på runt två år. 

– Egentligen skulle vi som inte är så erfarna inte behöva jobba ensamma i sommar, men i kväll ska vi göra det ändå, konstaterar Amanda. Men det kommer att gå bra. Vi är ett starkt team.

Stressig arbetssituation när det är brist på personal

Förutom arbetsgrupperna finns det stöd i form av en resurs. En resurs är lite överallt och hoppar in där det behövs. Den ordinarie personalstyrkan har minskat från nio till sex personer. För sjuksköterskorna betyder det att de får fler arbetsuppgifter när det inte finns lika många undersköterskor på plats.

Bristen på personal gör att arbetssituationen blir stressig, något som Carolina tror att patienterna känner av. Dessutom ökar patienternas sårbarhet med färre sjuksköterskor.

Måste arbeta dubbelpass om någon blir sjuk

I juni när SVT frågade alla regioner hur de har hanterat semesterkrisen var Halland den enda regionen som sa att de har räknat med att ha all nödvändig personal på plats. Det är en beskrivning som de som arbetar på avdelning 61 inte känner igen.

De schemalagda passen ligger på 43 och 45 timmar i veckan. Om en kollega blir sjuk måste de stanna kvar och arbeta ett dubbelpass eftersom det inte finns någon personal som de kan kalla in.