unga personer sitter vid ett bord och tittar på en laptopTrygghet och kollektivavtal är viktigt när unga personer söker arbete. Kollektivavtal är ett tecken på att det är en arbetsplats med grundtrygghet. Foto: G-Stock Studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Hos yngre människor har oron för att bli av med jobbet ökat, vilket gjort att unga allt oftare söker arbeten med tryggare villkor. Enligt en undersökning har tjänstepension och kollektivavtal blivit allt viktigare under de senaste åren, skriver Kollega

När analysföretaget Ungdomsbarometern för två år sedan gjorde en undersökning gällande ungas situation på arbetsmarknaden svarade 19 procent av de tillfrågade i åldern 25 till 35 år att de var oroliga för att bli arbetslösa. När Ungdomsbarometern gjorde en ny undersökning i somras hade siffran stigit till 28 procent. Men andelen som oroar sig för att bli arbetslösa på längre sikt hade minskat.

Fler anser att trygghet på hemmaplan är viktigt

Det är svårt att inte koppla ihop den stigande oron med den pågående coronapandemin. Enligt Pelle Ahlin Olofsson på Ungdomsbarometern går vi just nu igenom en svår period, men han menar att vi kommer att ta oss igenom detta. Många är ändå positiva till framtiden.

Däremot kan man se att det finns ett genomgående drag åldersgruppen 25 till 35 år där fler söker trygghet nu. I en jämförelse med hur det såg ut för fyra år sedan är det ett mindre antal som i dag anser att det är viktigt att resa eller bo utomlands. Andelen av de som tycker att det är ganska eller mycket viktigt har minskat med 16 procent från 40 procent till 24 procent.

Suget efter trygghet har ökat och villkor som ger trygghet blir allt viktigare. Det gäller framför allt tjänstepension, kollektivavtal, sjukvårdsförsäkring och kompetensutveckling.

Kollektivavtal en grundtrygghet 

Enligt Pelle Ahlin Olofsson beror inte förändringarna bara på grund av rådande pandemi utan det är en trend som de såg redan 2016 när de genomförde den första undersökningen. Däremot har mönstret förstärkts på grund av corona.

Unga i dag vet att kollektivavtal är ett tecken på att det finns en grundtrygghet på arbetsplatsen. Men nu har det även blivit allt viktigare att få bra sjukvård. En av coronaeffekterna är bland annat det uppsving som skett när det gäller sjukvårdsförsäkring.

Men det är inte bara sjukvårdsförsäkringar som fått ett uppsving. Undersökningen visar att även facken har fått ett uppsving på grund av det oroliga läget på arbetsmarknaden. 60 procent av de som nyligen blivit medlemmar valde att bli det helt eller delvis på grund av corona.