Så väljer du rätt a-kassa för Överstelöjtnant

Som Överstelöjtnant har du möjlighet att gå med i någon av a-kassorna i listan ovanför. De a-kassor som visas i tabellen är de a-kassor som accepterar Överstelöjtnant som medlemmar. Just nu finns det 4 a-kassor som säkrar inkomsten för Överstelöjtnant.

De flesta a-kassor kräver att du arbetar som Överstelöjtnant för att bli medlem, ibland inom en specifik bransch. I vissa a-kassor kan du också bli medlem om du studerar en utbildning som är relevant för att jobba som Överstelöjtnant i framtiden, eller har en utbildning sedan tidigare som uppfyller a-kassans krav.

Ett annat tips för att välja rätt a-kassa är att fråga andra som jobbar som Överstelöjtnant. De har säkerligen kunskap som kan hjälpa dig att välja rätt.

Skriven av
Malin Almroth
Malin Almroth Head of Content
Granskad av
Helena Darlöf
Helena Darlöf Content writer