Foto: Lennart Perlenhem

Politik

Alliansen har gått ut med ett vallöfte – Arbetsförmedlingen behöver en drastisk uppgradering. Sättet som de vill göra det på är genom privatisering, som de hoppas ska resultera i både förbättrad service och rykte. Arbetsförmedlingen befinner sig sedan länge i blåsväder.

I en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter i onsdags presenterar Ulf Kristersson (M), Jan Björklund (L), Annie Lööf (C) och Ebba Busch Thor (KD) ett nytt förslag. De hoppas att en förändring av arbetsmarknaden ska leda till bättre resultat för de arbetssökande.

Alliansen överens – arbetsförmedlingens tid är över

Alliansen gick nyligen ut som enad front; partiledarna skriver under på att de vill reformera arbetsmarknaden. Det vill de uppnå genom att låta Arbetsförmedlingen bli en del av historien.
Arbetsförmedlingen skapades när den svenska arbetsmarknaden såg fundamentalt annorlunda ut. I dag ser vi hur de gamla strukturerna misslyckas med sina mest grundläggande uppgifter, skriver de.
Idén lades ursprungligen fram redan för ett år sedan. Det nya förslaget är dock inte helt identiskt med sin föregångare. Det gör att Alliansen i nuläget hoppas på minimal statlig inblandning, med ett stort ansvarstagande från privata aktörer.

Med en privatisering hoppas Alliansen öka effektiviteten

Tanken är att engagemanget och motivationen ska vara större hos de privata aktörerna. För att kunna göra det vill partiledarna ge möjliga kandidater en morot.
– De får ett helhetsansvar för sina arbetssökande och för att dessa får rätt insatser. Matchningsaktören ersätts i allt väsentligt efter hur väl den lyckas med att hjälpa den arbetssökande in i arbete, förklarar de för DN:s läsare.
Reglerna ska dock vara stränga för vem som får utföra uppdraget. Detta hoppas Alliansen ska leda till att oseriösa aktörer avskräcks.

Arbetsförmedlingen är hårt kritiserad sedan länge

Ett tydligt tecken på det växande missnöjet med Arbetsförmedlingen syntes i en undersökning gjord i början av året. SVT Nyheter presenterade då resultat från en utskickad enkät i mitten av februari. Drygt hälften av de tillfrågade ansåg att myndigheten skötte sitt uppdrag dåligt.
När deltagarna tillfrågades vad som var dåligt, mer specifikt, kom svar som ”allt” och ”fyller absolut ingen funktion”. Arbetsförmedlingen associerades även med nyckelord som ”ineffektiv”, ”långsam” och ”inkompetent”.
De som svarade på enkäten var arbetssökande, företagsrepresentanter och anställda på myndigheten.