Vi över malmö stad med turning torso.Arbetslösheten bland malmöborna är nu nere på den lägsta nivån sedan 2009, och man ser även en positiv trend när det gäller ungdomsarbetslösheten. Foto: Ingus Kruklitis/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Även om Malmö är Skånes så kallade ”jobbmotor” har arbetslösheten varit, och är fortfarande, högre än för riket i stort, Men under mandatperioden har man noterat ett trendbrott. Nu ligger arbetslösheten i Malmö på 12,4 procent, och detta är den lägsta siffran sedan december 2009. Man ser även att arbetslösheten bland ungdomar minskar, och det gör även antalet personer med försörjningsstöd.

I Malmö ökar sysselsättningsgraden snabbare än i både Stockholm och Göteborg, men arbetslösheten är ändå högre än önskvärt. Under mandatperioden har man dock sett ett mycket positivt trendbrott.

Lägsta siffrorna på många år

För det första så ligger arbetslösheten nu på 12,4 procent, vilket är den lägsta siffran på 13 år. För det andra är arbetslösheten bland ungdomar nu nere på den lägsta nivån sedan 2008, och för det tredje är antalet personer med försörjningsstöd det lägsta på tio år – trots att Malmö har vuxit med 12 procent.

Fortfarande för många som står utan arbete

Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst, konstaterar att arbetslöshetssiffrorna ser allt ljusare ut och att allt fler har förutsättningar för att kunna försörja sig själva, men tillägger att det fortfarande är för många malmöbor som står utan arbete.

”Arbete först” är en viktig faktor bakom den positiva trenden

En av de viktigaste faktorerna bakom de ljusare arbetslöshetssiffrorna sägs vara principen ”arbete först”. Här får alla med försörjningsstöd kontakt med en arbetsmarknadssekreterare och en individuell plan mot arbete eller studier inom två veckor. Sedan 2017 har antalet personer som får jobb genom någon av kommunens arbetsmarknadsinsatser gått upp med 175 procent.

Under förra året gjorde även 1 691 hushåll i Malmö en resa från ekonomiskt bistånd till självförsörjande genom arbete, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med 2020.