Gångväg som badar i sol med siffrorna 2023 skymtandes i soluppgången.Vi må leva i osäkra tider, men enligt Arbetsförmedlingens prognoser så kommer den positiva utvecklingen på svensk arbetsmarknad att fortsätta i alla fall fram till 2023. Foto: Al.geba/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens prognos för utvecklingen på arbetsmarknaden under resterande delen av 2022 och fram till och med 2023 är ljus. Antalet arbetslösa är nu lägre än innan pandemin, men däremot är långtidsarbetslösheten fortfarande en utmaning. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Just nu ligger antalet arbetslösa i Sverige på lägre nivåer än innan pandemins utbrott, och man ser även att långtidsarbetslösheten i viss mån fortsätter att sjunka tack vare en tydlig efterfrågan på arbetskraft.

Arbetslösheten kommer fortsätta sjunka, men takten avtar

Arbetsförmedlingens sammanlagda bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta att avta under prognosperioden som sträcker sig fram till och med 2023. Trots att världsläget fortfarande är osäkert.

Men takten kommer att mattas av. Dels på grund av en avmattning i konjunkturen, men dels även på grund av att allt fler inskrivna arbetslösa saknar de kompetenser som marknaden efterfrågar.

Långtidsarbetslösheten är en svår nöt att knäcka

Som tidigare nämnt har man förvisso sett att även långtidsarbetslösheten sjunker, men nivåerna är fortfarande alldeles för höga. I slutet av maj landade antalet personer som varit utan arbete i tolv månader eller mer på 164 000. Det är hälften av det totala antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Det visar sig även att arbetslöshetstiderna har ökat bland långtidsarbetslösa, och allt fler riskerar att hamna allt längre ifrån arbetsmarknaden. Antalet personer som varit utan jobb i mer än två år uppgår nu till nästan 100 000.

Det behövs mer resurser för att bryta den negativa trenden

Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör, menar att det krävs en kombination av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken såväl som inom utbildning. Fler långtidsarbetslösa är i behov av sådana insatser för att förbättra sina förutsättningar, 

Hon konstaterar dock att det krävs mer resurser för att Arbetsförmedlingen ska kunna göra mer.