Foto: Pressbild/Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad

Tjänsten Stöd och matchning som ska hjälpa arbetssökande i jakt på ett nytt jobb har 180 leverantörer i landet. Nu säger Arbetsförmedlingen upp 40 leverantörer på grund av dåliga resultat.

För att vara aktuell för tjänsten Stöd och matchning krävs det att den arbetssökande bedöms vara redo för ett arbete eller utbildning inom tre månader.

Leverantörer sparkas på grund av dåliga resultat

Arbetsförmedlingen står bakom tjänsten Stöd och matchning. Tanken är att tjänsten ska hjälpa arbetslösa att knyta kontakter och få stöd i jakten på nytt jobb. Tjänsten ges av privata leverantörer som Arbetsförmedlingen har avtal med. Men nu anser myndigheten att många leverantörer inte levererar tillräckligt bra resultat. Därför har man beslutat sig för att säga upp 40 leverantörer. Förhoppningen är att det ska höja kvaliteten.

– Vi arbetar systematiskt med att höja kvalitet i Stöd och matchning. Idag går i genomsnitt tre av tio deltagare till jobb eller studier 90 dagar efter avslutad tjänst. Ambitionen är att resultaten ska öka rejält över tid, säger Petter Carolusson, chef för enheten Externa tjänster, på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingen sätter betyg baserat på prestation

Leverantörerna får betyg i form av stjärnor, baserat på hur bra de presterar. Tre stjärnor är bäst och innebär att leverantörer är bra på att stötta deltagare till arbete eller studier. Två stjärnor innebär medel och en stjärna är under medel. De som sägs upp är 32 leverantörer som presterat för dåliga resultat. Företagen tillhör de 10 procent som presterat sämst de två senaste månaderna. Utöver det avslutas samarbetet med åtta andra leverantörer som har för få deltagare.

Totalt anlitar Arbetsförmedlingen cirka 250 privata leverantörer. Den största tjänsten är just Stöd och matchning där de arbetssökande kan välja mellan 180 leverantörer på 1 200 platser i landet. Förra året upphandlade Arbetsförmedlingen externa tjänster för 5,8 miljarder, Stöd och matchning stod för 1,3 miljarder kronor.