kvinna lägger ett pussel i form av ett huvudStigande pensionsålder leder till att neurologiska sjukdomar blir vanligare hos anställda, liksom hos deras anhöriga. Arbetsgivare måste vara medvetna om det, tycker analysföretaget EIU. Foto: Orawan Pattarawimonchai/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsgivare behöver ha bättre förståelse för neurologiska sjukdomar, som är vanligt förekommande hos anställda och deras anhöriga. Enligt analysföretaget EIU kan arbetsgivaren rentav tjäna på att hjälpa till vid sjukdom, skriver Unionens medlemstidning Kollega.

Allt eftersom pensionsåldern blir högre blir också medelåldern högre bland de anställda. Detta innebär att det också blir vanligare med neurologiska sjukdomar som konkret påverkar arbetslivet, både att de anställda blir sjuka men också att anhöriga drabbas och behöver vårdas.

Detta visar en rapport från det globala analysföretaget The Economist Intelligence Unit (EIU), som undersöker hur olika neurologiska sjukdomar påverkar anställda i deras jobb. De sjukdomar som EIU har fokuserat på är migrän, MS och Alzheimer.

Därför uppmanar nu EIU arbetsgivare att öka sin medvetenhet om dessa sjukdomar och ta ansvar på arbetsplatsen för att kunna behålla sina anställda som drabbas.

Många sjuka fortsätter jobba de första åren

Enligt EIU:s rapport är det en fjärdedel av kvinnliga anställda i världen mellan 50 och 64 år som vårdar en anhörig som blivit sjuk. För männen är motsvarande andel en sjättedel.

Många som själva drabbas av en neurologisk sjukdom fortsätter jobba några år efter att sjukdomen har brutit ut. Exempelvis när det gäller migrän tros 1,3 miljarder människor i världen ha sjukdomen.

Förståelse och arbetsanpassningar ökar produktiviteten

Det arbetsgivaren kan göra är dels att förbättra sin kunskap och visa mer förståelse för sina anställda. Arbetsmiljöinsatser som vilrum och öppenhet i hur man ställer sig till ledighet är andra åtgärder som kan hjälpa. 

Att underlätta för anställda som är sjuka eller vårdar en anhörig behöver inte kosta mycket för arbetsgivaren, utan är snarare något som arbetsplatsen tjänar på enligt rapporten. Anpassade arbetsvillkor gör att anställda får bättre arbetsmoral, vilket också ökar deras produktivitet på jobbet.

Medarbetare med olika förutsättningar bidrar dessutom till ökad mångfald på arbetsplatsen, menar författarna till rapporten.