Järnvägsarbetare skruvar med skiftnycklar på järnvägInom järnvägsbranschen anställs äldre hellre än unga för att komma undan kostnaden för specialutbildning. Foto: Mrak.hr/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Många järnvägsarbetare som närmar sig eller redan uppnått pensionsålder jobbar kvar i branschen till hög ålder, skriver Sekotidningen. Anledningen är enligt Sisä-kontrollanten Jörgen Westberg brist på rätt kompetens och dyra utbildningskostnader.

Det råder brist på kompetens inom järnvägsbranschen. Samtidigt drar sig företag från att betala kostnaden för att utbilda ny personal, eftersom Trafikverkets specialutbildning som krävs för vissa behörigheter är mycket dyr.

Av den anledningen är det många av arbetarna i branschen som stannar kvar i jobbet även efter att de har uppnått pensionsålder.

Det är för dyrt att utbilda ny personal

Jörgen Westberg jobbar som signalsäkerhetskontrollant (Sisä) på Hanell entreprenad. Hans kompetens kräver en mycket specifik utbildning i många steg, först som signaltekniker och sedan efter några års anställning vidareutbildning hos Trafikverket. Kostnaden för den senare är mycket hög, och det är där som skon klämmer enligt Jörgen Westberg.

– Det blir en kostnadsfråga. Så företagen tar in oss äld­re i stället för att ta unga, säger han.

Kompetensbristen leder till hög arbetsbelastning

På grund av att det finns så få Sisä-kontrollanter i Sverige har arbetsbelastningen blivit tyngre. Kontrollanterna har ofta beredskap var fjärde vecka, vilket kan innebära upp mot fyrtio timmars arbete på en helg utöver den vanliga arbetsveckan, berättar Jörgen Westberg. För ett tiotal år sedan var kravet på beredskap bara var åttonde vecka.

Ordförande tycker att arbetsgivare tänker kortsiktigt

På företaget Infranord, där Jörgen Westberg arbetat tidigare, finns fler än 100 arbetare som har nått över pensionsålder. Håkan Englund som är ordförande för Seko på Infranord menar att det är vansinnigt och mycket kortsiktigt tänk från arbetsgivarens håll.

 – För det betyder att man bara tänker på kvartalsekonomin. Det handlar bara om köp och sälj.

En lösning som Jörgen Westberg vill se är att Trafikverket ger bidrag till företag som väljer att nyanställa för att förse sitt kompetensbehov.