Byggare tittar upp mot ett flerfamiljshus som byggsBostadsbyggandet minskar, vilket leder till att allt fler varslas. Foto: Ant Clausen

Arbetsmarknad

Antalet varslade inom byggbranschen ökar. Enligt Arbetsförmedlingens statistik varslades 470 personer i byggbranschen under januari månad rapporterar Byggnadsarbetaren.

Den rådande osäkerheten när det gäller byggandet har lett till att antalet varslade inom byggbranschen ökar. Under januari varslades 239 fler personer i byggbranschen än i december 2018.

Färsk statistik från Arbetsförmedlingen visar att antalet varslade personer i byggbranschen under januari månad är mer än dubbelt så många som under december 2018 då 231 personer blev uppsagda. Under hela 2018 varslades 3 810 personer i byggbranschen. 

Enligt Arbetsförmedlingen ser framtiden ljus ut i byggbranschen

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens senaste prognos att det kommer att finnas gott om arbeten i byggbranschen när det gäller alla byggyrken. Anledningen till att man ser positivt på byggbranschen i framtiden finns det flera förklaringar till. Den största orsaken är befolkningstillväxten i Sverige vilket gör att det kommer behövas fler bostäder, skolor, fritidsanläggningar, vårdcentraler och många andra lokaler. 

Samtidigt som befolkningen ökar krävs det förändringar i infrastrukturen där det ständigt pågår och planeras flera infrastrukturjobb över hela Sverige. Behovet av renoveringar och underhåll ökar dessutom. 

Byggföretagen tror på en minskad tillväxt av bostadsbyggande

Byggandet i landet ligger på högre nivåer än normalt och flera byggbolag uppger att de gjort flera nyanställningar. Även om orderstockarna ökat kommer det samtidigt signaler om att byggandet kommer att minska. I Konjunkturinstitutets barometer tror byggföretagen på en svagare tillväxt framöver. 

Under februari månad drogs förväntningarna och orderstockarna ner rejält och det har rapporterats om att byggandet av bostäder går sämre än tidigare. Prognosen för nybyggnation av lägenheter under 2019 och under 2020 har i flera omgångar skruvats ner av Boverket.

En del projekt har blivit framflyttade, lägenheterna har fått reas ut av bostadsutvecklarna eller i en del fall till och med blivit tillbakaköpta för att rädda bostadsrättsföreningarnas ekonomi. Detta är tecken som tyder på en kommande minskning av nya bostäder.

Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro är de regioner som drabbats hårdast när det gäller bostadsbyggandet.