Fem olika människor som sitter och väntar på att få komma in på en intervju.Fackföreningsrörelsen uppmanar regeringen att vidta rejäla åtgärder mot långtidsarbetslösheten som ökat under coronapandemin. Dessutom vill man behålla taket för a-kassa och att taket för a-kassa följer löneutvecklingen. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Politik

Arbetslösheten har ökat rejält under det senaste året och Fackföreningsrörelsen varnar nu för att vi riskerar att hamna i en långtidsarbetslöshet. Nu vill man se krafttag i höstbudgeten med stärkt a-kassa, reformering av sjukförsäkringen och satsningar på utbildning för långtidsarbetslösa, skriver Arbetsvärlden.

Saco, LO och TCO har gått ut med en gemensam skrivelse inför höstbudgeten där de uppmanar regeringen att vidta rejäla åtgärder mot långtidsarbetslösheten och bibehållen stärkt a-kassa.

Skrivelsen består av 16 punkter som bland annat innehåller åtgärder med utvidgat stöd via Arbetsförmedlingen genom att bland annat öka satsningarna på arbetsmarknadsutbildningar och andra studier.

Ny grupper arbetslösa

Anledningen till att man vill se rejäla krafttag är att långtidsarbetslösheten har ökat och nått historiska nivåer i och med coronapandemin. I dag är det närmare 190 000 personer som har varit inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen längre än 12 månader.

Coronapandemin har medfört helt nya grupper som drabbats av långtidsarbetslöshet. En av grupperna är äldre akademiker. Enligt Sacos ordförande, Göran Arrius, ställer det helt nya krav på stödinsatser.

Arbetsvärlden har tidigare rapporterat att det är väldigt få som får aktivitetsstöd för eftergymnasiala studier. Endast 341 personer har fått aktivitetsstöd för eftergymnasiala studier sedan november 2020 då förordningen trädde i kraft.

Behålla taket för a-kassa

I skrivelsen uppmanar facken även till att behålla höjningen av taket för a-kassa som infördes till följd av coronapandemin. 

Enligt TCO:s ordförande, Therese Svanström, är inkomsttryggheten oerhört viktig både för individer och samhälle. Regeringen och riksdagen bör därför fatta beslut om att taket för a-kassa följer löneutvecklingen. Det tillfälligt höjda taket bör ligga kvar även efter årsskiftet 2022 till 2023.

Vidare behövs det en a-kassa för nyutexaminerade som inte hittar arbete direkt efter examen. En frist på fyra till fem månader vore rimligt, anser Göran Arrius.

Långsiktig budget för kommunerna

TCO:s utredare, Karin Pilsäter, hoppas på en budgetreform där kommunerna kan få en mer långsiktig budget från staten så att de vet vad medlen kan räcka till. Det skulle underlätta kommunernas långsiktiga planering.