närbild på vårdpersonal, och skogsarbetare som sågar stockarMedan många varslas i andra branscher, finns stora behov av ny arbetskraft inom bland annat vården och skogsnäringen. Den som blir arbetslös kan därför passa på att skaffa sig ny kompetens. Foto: Guschenkova/Shutterstock.com och Kletr/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att öka i spåret av coronapandemin. Dock har antalet varsel om uppsägning börjat avta den senaste veckan, enligt Arbetsförmedlingens senaste veckostatistik. Förmodligen beror detta på att stödet för korttidsarbete nu har börjat delas ut.

Arbetslösheten ökar snabbt och ligger nu på 8 procent. Under förra veckan var det 13 190 personer som skrev in sig på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Samma vecka förra året var det cirka 5 000, vilket innebär en ökning med över 8 000 personer.

Ser man ända till början av mars är det 95 445 personer som har anmält sig hos Arbetsförmedlingen.

Antalet varsel dämpas efter stöd för korttidsarbete

Under förra veckan var det också 4 001 personer som varslades om uppsägning. Detta är dock lägre än siffran har varit tidigare. Under den sista veckan i mars var det hela 18 433 personer som berördes av varsel.

–  Det är en påtaglig dämpning i antalet varsel vilket kan bero på att Tillväxtverket börjat bevilja stöd för korttidsarbete, menar Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Totalt sedan den första mars är det över 60 000 personer som har blivit varslade om uppsägning.

Sikta på jobb och kompetensutveckling i nya branscher

Inom hårt drabbade branscher som hotell- och restaurangbranschen har efterfrågan på personal i princip stannat upp helt. Samtidigt finns stort behov av arbetskraft på annat håll, till exempel förstås inom vård och omsorg. Men också de gröna näringarna behöver arbetskraft, såsom bärplockare och skogsarbetare.

Annika Sundén berättar att den pågående krisen kommer att leda till en påskyndad omvandling av arbetsmarknadens struktur. Hennes råd är därför att den som blir arbetslös till följd av coronapandemin ska söka de arbeten som dyker upp på hela marknaden.

Det är också klokt att passa på att utöka sin kompetens medan krisläget pågår, för att kunna ta de jobb som uppstår när pandemin når sitt slut.