A-kassa

Läraren nekades a-kassa för att förtroendearbetstiden inte ingick i arbetsvillkoret. Då tog läraren emot rättshjälp från Lärarförbundet och LO-TCO Rättsskydd. Kammarrätten avgjorde i domen till lärarens fördel och nu kommer förtroendearbetstid kunna ge a-kassa.

När läraren nekades a-kasseersättning för inarbetad förtroendetid togs ärendet vidare till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten besvarade lärarens önskan och slog fast domen om att förtroendearbetstid ska beaktas hos a-kassan när bedömning om medlemmar lever upp till arbetsvillkoren eller inte genomförs.

Läraren nekades a-kassa trots inarbetad förtroendearbetstid

Läraren som drabbats hade en tjänst som innebar schemalagd arbetstid på 17,5 timmar fördelad på en arbetsvecka. Förutom den schemalagda arbetstiden hade hon förtroendearbetstid om 5 timmar.
Sammanlagt omfattade lärarens arbetstid 22,5 timmar per vecka och innebär att hon arbetade mer än halvtid.
Trots detta nekades läraren a-kasseersättning. A-kassans beslut grundade sig på att den inarbetade förtroendearbetstiden inte skulle räknas in i lärarens arbetsvillkor.

Fallet togs upp i kammarrätten

Den drabbade läraren är medlem i Lärarförbundet som tillsammans med LO-TCO Rättskydd erbjöd henne rättshjälp. De överklagade beslutet och ärendet togs upp i Kammarrätten.
Magnus Eriksson, förbundsjurist hos LO-TCO, menar att inarbetad förtroendearbetstid ska räknas som riktig arbetstid och ska tas hänsyn till när a-kassan tar sitt beslut.
I sin dom menar Kammarrätten att förtroendearbetstid ska räknas som riktigt utfört lönesatt arbete. A-kassan bör därför inte se någon anledning till att utesluta förtroendearbetstiden från arbetsvillkoret.

Läraren gläds av Kammarrättens positiva dom

Läraren som nekades a-kasseersättning från a-kassan gläds av Kammarrättens dom.
– Fantastiskt! Bra för mig och för andra i min situation, säger hon i en kommentar förmedlad till förbundsjuristen Magnus Eriksson.
Även chefen för enheten för avtal och juridik på Lärarförbundet Camilla Brown menar att domen är ett glädjande besked. Domen kommer främst grynna de deltidsarbetande lärarna. Att den inarbetade förtroendearbetstiden ska räknas som riktig arbetstid har för Lärarförbundet länge varit en självklarhet.