Arbetsmarknad

I digitaliseringens pågående utveckling är sökandet efter hardcore-kompetens i full gång. Cio:er söker inte bara efter kunskap kring algoritmer och kodande utan nu vill man också hitta de som kan vara med och bygga användarupplevelsen i de nya användartjänsterna. Här är en lista på fem framtidsyrken för dig som inte kan koda, ursprungligen framtagen av Computer Sweden.

UX-designern ser till att produkten är utformad efter användarnas behov

Många som jobbar med UX-design kan koda, men den viktigaste uppgiften här är att forma hur en produkt ska se ut när den landar hos slutanvändarna. Därför behövs så kallade användbarhetsexperter. För att lyckas få fram en produkt som både ser bra ut och känns bra behövs de som jobbar med UX-design. En UX-designer behövs exempelvis för att bygga chattbotar.

Forensiska analytikern vill förstå hur artificiell intelligens kommer fram till svar och beslut

För att förstå och underlätta svårigheterna med ”black box” behövs det forensiska analytiker. Svårigheten ligger i att förstå och härleda hur artificiell intelligens, AI, kommer fram till svar och beslut. Detta är ett orosmoment för många företag och för att komma fram till den förståelsen behöver man ta hjälp från en forensisk analytiker. Här kan man komma att jobba med algoritmanalys tillsammans med utvecklare för att förstå hur algoritmen kommit fram till en slutsats.

Etikchefen ser till att tekniken inte diskriminerar användarna

I rollen som etikchef försäkrar man sig om att AI-systemen gör det de är designade för. I rollen ingår också att se till att snabbt hantera eventuella oönskade konsekvenser som uppstår. Som etikchef kan man komma att jobba tillsammans med en forensisk analytiker för att förstå vad som sker och därefter göra lämpliga korrigeringar. Det kan handla om AI-system som beviljar krediter men diskriminerar exempelvis personer från olika geografiska områden.

Digitala produktchefen jobbar med storytelling och placering av digitala produkter

Som digital produktchef kan man jobba för en digital organisation. Idealet är att organisationen äger hela produkten så att man kan hålla koll på att produkten förhåller sig till alla regelverk och att UX-designen håller måttet. Som digital produktchef ansvarar man för att ta fram berättelser om produkten genom storytelling och positionering av exempelvis en chattbot för kunderna.

Chefen för arbetsplatstekniken ser till att tekniken fyller sin funktion för företagets anställda

När man är chef för arbetsplatstekniken ansvarar man för att sköta om den digitala upplevelsen för företagets anställda. IT-företag behöver personer som kan skapa en hel användarupplevelse genom att anställa någon som kan se till att all teknik på arbetsplatsen fungerar. Allt i från att se till att stolar och bord är ergonomiska, att arbetsverktyg håller måtten och att tekniken i konferensrummen fungerar.