Kvinna sitter mot vägg i vårdkläder och munskydd.Enligt nya siffror från SKR ökar antalet heltidsanställningar inom äldrevården, men i praktiken är det allt färre som faktiskt jobbar heltid. Foto: insta_photos/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt nya siffror från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är det allt fler med en heltidsanställning som väljer att gå ner i arbetstid. Inom den kommunala äldreomsorgen var det 72 procent som var heltidsanställda förra året, men det var bara 59 procent som faktiskt arbetade heltid. Det skriver Arbetet.

På pappret ökar antalet heltidsanställningar inom äldreomsorgen, men ser man till antalet som faktiskt arbetar heltid är siffran en annan. Enligt SKR:s statistik hade kommunal äldreomsorg 72 procent heltidsanställningar förra året, men det var bara 59 procent som arbetade heltid i praktiken.

Gemensamt mål om att fler ska jobba heltid inom välfärden

SKR:s och och fackförbundet Kommunals gemensamma mål har sedan 2016 varit att allt fler ska jobba heltid inom välfärden, till exempel vård, skola och omsorg. Och avtalet, som kallas Heltidsresan, har faktiskt fått heltidsanställningarna att öka. Man ser även en ökning gällande antalet anställda som faktiskt jobbar heltid, men den är inte lika stor.

Det så kallade heltidsglappet ökar stadigt, även om det finns tydliga skillnader mellan de olika kommunerna.

Största glappet finns i Falköping

Falköping står för landets största glapp mellan heltidsanställda och heltidsarbetande med hela 45 procentenheter. Emelie Nilriksson från Kommunal Falköping menar att detta till stor del beror på brister i arbetsmiljön, och att många helt enkelt tycker att det är för tungt att jobba 100 procent.

Många heltidsanställda som jobbar heltid i Smedjebacken

I Smedjebacken i Dalarna är heltidsglappet endast 5 procentenheter. De flesta har heltidsanställningar och av dessa jobbar också de flesta heltid. Här håller man just nu att se över schemaläggningen efter en tid med många sjukskrivningar, och Monica Forsgren (S), omsorgsnämndens ordförande i kommunen, berättar att de även har tagit bort delade turer.

Viktigt med bra arbetsmiljö och fungerande arbetstider för att orka

Äldreomsorgsforskaren Marta Szebehely menar att det som krävs för att orka arbeta heltid, delvis är god arbetsmiljö. Men det hänger också på arbetstiderna och schemaläggningen, och här tycker hon att vi i Sverige har gått åt lite fel håll.