Siluetter av personer som jobbar vid byggarbetsplats.Under sommaren har antalet varsel i byggbranschen ökat med hela 133 procent. Enligt a-kassan kan det vara ett tecken på högre arbetslöshet. Foto: Sirisak_baokaew/Shutterstock.com

A-kassa

Antalet varslade byggnadsarbetare ökade kraftigt under juni och juli, och Byggnads a-kassa räknar med att byggarbetslösheten nu kommer stiga. I en tidigare prognos bedömde arbetsgivarorganisationen Byggföretagen att sysselsättningen i branschen kommer gå nedåt med 6,2 procent under nästa år, främst på grund av stigande inflation och höjda räntor. Det skriver Byggnadsarbetaren.

Svängningarna i ekonomin har påverkat byggbranschen, och under de två första sommarmånaderna ökade antalet varsel markant jämfört med motsvarande period förra året. I juni och juli varslades 532 personer, vilket är en ökning med hela 133 procent. Enligt Alf Mellström, chef för Byggnads a-kassa, så kan uppgången vara ett första tecken på högre arbetslöshet i byggbranschen.

Räknar med att bostadsbyggandet kommer minska framöver

En sak som är säker, enligt Alf Mellström, är att bostadsbyggandet kommer minska framöver. De räknar med att detta kommer innebära en högre byggarbetslöshet, med en ökning under den resterande delen av 2022 för att sedan stiga ytterligare under 2023.

A-kassan har rekryterat nya medarbetare

Byggnads a-kassa har nyligen rekryterat fyra nya medarbetare, vilket enligt Alf Mellström egentligen inte handlar om någon utökning av personalstyrkan utan om att ersätta personal som gått i pension. Han tillägger dock att de förmodligen inte tagit in några nya om ekonomin hade varit stabilare. Det skakiga läget gör att de måste vara förberedda på ett högre tryck.

A-kassan ställer inga prognoser om exakt hur många procent arbetslösheten kommer att öka, men Mellström menar att sannolikheten för högre arbetslöshet nu är mycket stor.

Byggföretagen bedömer att sysselsättningen inom bygg kommer sjunka

I en tidigare prognos från Byggföretagen bedömer arbetsgivarorganisationen att sysselsättningen i byggbranschen kommer att sjunka med 6,2 procent under nästa år. Bakomliggande faktorer är till exempel högre byggkostnader och fallande bostadspriser, som i sin tur är effekter av den stigande inflationen och de höjda räntorna.