Arbetsmarknad

Antalet arbetslösa utgjordes av 342 000 personer under augusti. Det är en minskning med 16 000 personer jämfört med föregående år. Nu visar nya siffror att även antalet långtidsarbetslösa sjunker.

Det var under onsdagen som Arbetsförmedlingen rapporterade kring de positiva siffrorna gällande arbetslösheten. Den senaste statistiken visar på en arbetsmarknad som håller sig fortsatt stark där arbetslösheten fortsätter att minska kontinuerligt.

2 000 färre långtidsarbetslösa i augusti

Antalet långtidsarbetslösa minskade senast i april år 2015 och nu visar den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen att de har minskat igen.
Totalt 147 000 personer var under den förra månaden inskrivna som långtidsarbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma månad förra året är det en minskning på 2000 personer.
Annika Sundén som är analysdirektör på Arbetsförmedlingen menar att arbetslösheten fortsätter att minska ur ett brett spektrum. Minskningen gäller både inrikes- och utrikesfödda och för första gången på tre år har också antalet långtidsarbetslösa reducerats.

Arbetslöshetsnivån ligger på 6,9 procent

I en jämförelse med arbetslöshetsnivån i augusti föregående år har man i Arbetsförmedlingens senaste statistik kunnat visa en minskning på 0,5 procent, från 7,4 till 6,9 procent.
För utrikes födda har arbetslösheten minskat från 22,1 procent till 20,1 procent och samma siffra för inrikes födda ligger på 3,6 procent från föregående års 3,9 procent.
Vidare minskade antalet öppet arbetslösa från 196 895 under 2017 till 190 563 personer i augusti i år och antalet deltagande i program med erbjudet aktivitetsstöd minskade till 151 419 från förra årets 160 630 personer.

Svårt att ta sig in på arbetsmarknaden utan gymnasieutbildning

Annika Sundén menar vidare att arbetsmarknaden är fortsatt svår att ta sig in på för den som saknar en gymnasial utbildning.
Motivationen inför vidare studier som kan leda till arbete behöver öka ytterligare och för de som står längst bort från arbetsmarknaden är de subventionerade anställningarna mycket viktiga.