Man sitter på backen utanför en byggnad med sin kavaj över axeln och en låda med privata saker i framför sig.En stadigt minskande budget och en skenande långtidsarbetslöshet kan slå hårt mot de arbetslösa. Samtidigt som Arbetsförmedlingen ska reformeras vet man inte vilken budget man har att förhålla sig till. Foto: A Lot Of People/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Minskat förvaltningsanslag till Arbetsförmedlingen kan slå hårt mot de arbetslösa. Arbetsförmedlingens generaldirektör, Maria Mindhammar, säger att arbetslösa riskerar att inte få det stöd som efterfrågas, skriver Arbetet.

Den skenande långtidsarbetslösheten till följd av coronapandemin och en stadigt minskande budget riskerar att slå hårt mot arbetslösa, så att de inte får det stöd de behöver. Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar även om situationen på arbetsmarknaden har förbättrats något. 

Mindre pengar de tre kommande åren

I Arbetsförmedlingens budgetprognos framgår det att förvaltningsanslaget skärs ner under de tre kommande åren med 1,4 miljarder kronor, enligt regeringens vårbudget. 

Enligt Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör, riskerar den kraftiga minskningen av förvaltningsanslaget att försvåra Arbetsförmedlingens arbete. De arbetslösa riskerar att inte få det stöd som de faktiskt behöver.

Det minskade anslaget kan leda till brist på personal vilket i sin tur kan leda till att de inte kan använda anslaget fullt ut. Det innebär att Arbetsförmedlingen kan tvingas lämna tillbaka pengar till regeringen trots att de fått en för liten budget.

Försvårar arbetet att stoppa långtidsarbetslösheten 

I sin prognos skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen kan försvåra arbetet när det gäller att stoppa långtidsarbetslösheten som har ökat. Man behöver även minska de tidiga insatserna till arbetslösa.

Men läget kan förändras i och med höstbudgeten. Men i och med att januariavtalet upplöstes så vilar den på en skakig grund, då vissa partier inte vill att man förhandlar med andra partier.

Arbetsförmedlingen fortsätter ändå sitt arbete trots det politiska läget. Just nu väntar man dock på att få en mer detaljerad plan från arbetsmarknadsdepartementet, något som ska vara på gång enligt Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister. 

Vill reformera Arbetsförmedlingens arbetssätt

Eftersom januariavtalet numera är begravt vill man förändra Arbetsförmedlingens arbetssätt. Tanken är att fristående aktörer ska ta över arbetsförmedlarnas arbete, enligt reformeringen av Arbetsförmedlingen och den nya matchningstjänsten Kundval rusta och matcha.

Den nya matchningstjänsten innebär att arbetssökande ska få hjälp av företag eller ideella organisationer med att hitta arbete. Om regeringen väljer att avsätta mindre medel till den typen av insatser så kommer det försena projektet, vilket kan leda till att den nya matchningstjänsten får färre deltagare.