Träkuber med nedåtgående pilar på mynthögar.Enligt nationalekonomen Lars Calmfors bör a-kassans ersättningstak sänkas efter att de tillfälliga reglerna har slutat gälla. Foto: patpitchaya/Shutterstock.com

A-kassa

Som det ser ut just nu kommer det tillfälligt högre ersättningstaket hos a-kassan gälla året ut. Enligt nationalekonomen Lars Calmfors bör man sedan sänka a-kassan till en nivå någonstans mellan det tidigare taket och det nuvarande, för att ha en bättre koppling mellan ersättningstak och löneutveckling. Det skriver Arbetet.

För att mildra pandemins ekonomiska effekter på arbetsmarknaden infördes tillfälliga regler för a-kassan, till exempel gällande maxbeloppet för dagersättningen. I april för nästan precis två år sedan höjdes ersättningstaket från 910 till 1 200 kronor, och den höjningen ser ut att gälla under den resterande delen av 2022.

Nationalekonomen Lars Calmfors menar att detta var ett helt rimligt beslut. Men han anser att a-kassan bör sänkas igen när året är slut.

Borde ligga på en nivå mellan tidigare och nuvarande belopp

Enligt Lars Calmfors handlar det inte om att sänka a-kassan till samma nivå som innan pandemin och innan de tillfälliga reglerna trädde i kraft, men att taket borde ligga någonstans mitt emellan det tidigare och det nuvarande. Han vill dock inte nämna några exakta siffror.

Viktigt att koppla ersättning med löneutveckling

Lars Calmfors menar att det är viktigt att det finns en koppling mellan ersättningsnivåer och rådande konjunkturläge. Det allra viktigaste är enligt Calmfors dock att koppla ersättningstak till löneutveckling.

I dagsläget bestämmer man taket i ett fast belopp som sedan kan ligga kvar på samma nivå under flera år oavsett vilka pris- och löneökningar som sker. De senaste justeringarna gjorde man för 20 respektive 7 år sedan.

”Galet” att ha så långa perioder med lägre ersättningsgrad

Enligt Lars Calmfors är det galet att vi har så pass långa perioder då ersättningen minskar för väldigt många. 

– Det är också en slags orättvisa över tid för de som blir arbetslösa vid en viss tidpunkt och de som blir arbetslösa vid en annan tidpunkt, konstaterade Lars Calmfors under ett LO-seminarium förra torsdagen.