Vad är dagpenning för a-kassa?

Dagpenning är den ersättning du får från a-kassan per dag då du är arbetslös. Har du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader är din dagpenning inkomstrelaterad. Den motsvarar då 80 eller 70 procent av din tidigare lön. Har du däremot varit medlem under mindre än 12 månader kan du högst få grundersättningen på 510 kronor per dag.

Innan pandemin var dagpenningen för a-kassa, både grundersättningen och den inkomstrelaterade, lägre, men för att dämpa pandemins effekter på arbetsmarknaden infördes höjningar. Och nu har regeringen beslutat att behålla de högre nivåerna tillsvidare.

Dagpenning beräknas utifrån din inkomst

Dagpenningen beräknas baserat på din tidigare inkomst och hur mycket du arbetat. Den högsta dagpenningen är 1 200 kronor före skatt under de första 100 ersättningsdagarna, och därefter 1 000 kronor före skatt. Den ersättning du får per dag är densamma oavsett vilken a-kassa du är eller väljer att bli medlem i.
Ersättningen från a-kassan beräknas per dag. Dock sker utbetalningen var fjortonde dag, alternativt var fjärde vecka. Den beräknas alltså som en dagpenning men betalas inte ut varje dag.

Ersättning från a-kassa ges i dagpenning

Ersättningen från a-kassan ska enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring alltid betalas ut i form av dagpenning.
För alla a-kassor gäller följande regler för dagpenningen

  • Ersättningen lämnas i form av belopp som beräknas per dag.
  • Dagpenning får inte lämnas för lördag eller söndag.
  • Dagpenning får inte lämnas då du får föräldrapenning.
  • Dagpenning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut och ojämnt krontal ska avrundas till närmsta högre krontal.

Storleken på dagpenningen beräknas genom din dagsförtjänst och normalarbetstid. Dagsförtjänsten är din genomsnittliga inkomst per dag under de senaste 12 månaderna före din arbetslöshet. Normalarbetstiden är antalet timmar du arbetat i genomsnitt per vecka, under de senaste 12 månaderna innan arbetslösheten.