äldre mentor coachar yngre medarbetare framför en laptopÄldre medarbetares erfarenhet och kompetens kan vara en värdefull tillgång för yngre medarbetare. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Att gå i pension behöver inte betyda att helt sluta engagera sig i arbetslivet. Civilekonomen intervjuar Lisbeth Ekström, som efter pensionen har blivit konsult och hjälper unga småföretagare i deras egna karriärer.

Lisbeth Ekström gick i pension vid 67 års ålder. Hon hade arbetat som personalchef inom flera olika företagsbranscher, bland annat inom medicinteknik.

Men steget till pensionärslivet var en stor omställning, som hon inte riktigt var redo att ta en. I stället valde Lisbeth Ekström att fortsätta engagera sig i näringslivet och i facket.

– Jag kände att jag inte var färdig för seniorliv, utan hade mer att ge. Så jag valde att starta konsultuppdrag, engagera mig i Rotary samt som mentor hos Civilekonomerna, berättar Lisbeth Ekström.

Konsult och mentor för yngre företagare

Efter pensionen har hon därför startat ett eget bolag, där hon tar konsultuppdrag genom kontakter som hon har sedan arbetslivet. Exempel på uppdrag hon gjort har varit att hjälpa startup-bolag och småföretagare att växa.

Hon har också startat upp en mentorgrupp i Göteborg, där äldre med såväl erfarenheter som kompetens kan vägleda yngre civilekonomer i deras karriärer.

Äldres kompetens kan ge möjligheter för yngre

En studie som Civilekonomerna har gjort visar att många i branschen känner sig bortsorterade på grund av sin ålder. Det är ekonomer i 45 till 67 års ålder som upplever denna åldersdiskriminering.

Lisbeth Ekström tycker att man snarare ska se till den erfarenhet och kompetens som äldre medarbetare har. De har många år bakom sig, och ser man det som en positiv tillgång finns det stora möjligheter att hämta.

Äldre medarbetare har mycket att lära de yngre, enligt Lisbeth Ekström. De har redan gjort de misstag som unga medarbetare riskerar att göra, och kan dela med sig av hur de tar sig igenom dessa misstag. Hon tror också att det är lättare att ta hjälp av någon utomstående med rätt kompetens, snarare än kollegor och chefer på arbetsplatsen.