Sjuksköterskor säger upp sig i protest efter nedläggningen av Tillnyktringsenheten på Sahlgrenska sjukhuset. Foto: Pressbild/Sahlgrenska sjukhuset

Arbetsmarknad

Tillnyktringsenheten som har funnits på Sahlgrenska sjukhuset sedan 1980-talet läggs ned. Istället tas alkohol- och narkotikapåverkade hand om av akutmottagningen eller placeras i fyllecell hos polisen. Nedläggningen har resulterat i flera sjuksköterskors beslut om uppsägning.

Det var under fredagen som Vårdfokus rapporterade kring nedläggningen av tillnyktringsenheten, TNE, på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Ett beslut som fått sjuksköterskor att säga upp sig i protest. 

Beskedet kom som en chock

TNE har sedan 80-talet varit en trygg plats för de som är i behov av att nyktra till med hjälp av tillsyn från vårdpersonal. Vissa har eskorterats in med hjälp av polis medan andra har tagit sig dit på egen hand. 

Varje år har TNE närmare 3 000 inskrivningar. Under jul- och sommarsäsong är enheten nästan alltid fullbelagd. 

Men i mitten av december fick de anställda på enheten ett mejl från chefen som förklarade att TNE nu ska läggas ned. För sjuksköterskorna Jenny Borgesand och Simon West kom beskedet som en chock.

Flera sjuksköterskor väljer att säga upp sig

Efter beskedet om att enheten nu ska läggas ned valde både Jenny Borgesand och Simon West att säga upp sig. De känner att de har blivit överkörda av ledningen och vill inte jobba kvar under sådana villkor. 

West och Borgesand menar att många patienter kommer att fara illa av beslutet och har nu endast fyllecellen hos polisen eller akutmottagningen att tillgå när de behöver hjälp. 

Det kommer fortfarande att finnas platser för personer upp till 25 år men främst oroar sig personalen för de äldre kronikerna som inte kommer ha någonstans att vända sig. 

Beslutet grundar sig i omorganisering

Enligt verksamhetschefen för TNE, Jörgen Vennstam, grundar sig beslutet om nedläggning i omorganisering och nyfördelning av de resurser som finns att tillgå. 

Vennstam menar vidare att alla som dricker sig fulla inte är i behov av tillnyktring på medicinsk väg. Genom omorganisering kan vården effektiviseras och samtidigt riktas in på de upp till 25 år som behöver hjälp med avgiftning. 

Kan vi hjälpa de unga i ett tidigare skede hoppas vi på att i framtiden möta färre av dem i slutskedet av sina missbruk.