En bild på en man och kvinna som arbetarBara varannan arbetsgivare arbetar för jämställda löner.

Arbetsmarknad

Bland tjänstemännen i Sverige anser endast hälften att deras arbetsplatser arbetar aktivt för mer jämställda löner. Bristen på lönereglering uppfattas i högre grad av kvinnor än män. Det visar en undersökning från Unionen.

Under gårdagen presenterades Unionens nya rapport som genomförts av Novus. Rapporten visar att endast hälften av de tillfrågade tjänstemännen anser att deras arbetsgivare jobbar aktivt för att göra lönerna mer jämställda.

Ses som ett stort misslyckande

Tjänstemännen som i högst grad anser att arbetsgivarna gör för lite när det kommer till jämställda löner är kvinnor. Här anser endast fyra av tio att arbetsgivaren arbetar tillräckligt för att lönerna ska bli rättvisa.
Martin Linder, ordförande Unionen, menar att resultaten från undersökningen bör ses som ett misslyckande hos företagen. Genom att företagen inte utvecklas och blir jämställda förlorar de kompetens samtidigt som att det kommer att bli svårt att nyrekrytera.
Han menar vidare att företagen för att bli jämställda också behöver arbeta aktivt för att få bort lönesättningens osakliga skillnader mellan könen.

Arbetsgivarna behöver sätta tydliga lönekriterier

För att lyckas med de jämställda lönerna behöver arbetsgivarna sätta tydliga kriterier kring sitt lönesättande och genomföra rutinmässiga lönekartläggningar.
Men främst, menar Martin Linder, behöver arbetsgivarna inse att de kommer att vinna på jämställda villkor genom tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet.

En av fyra har inte haft lönesamtal

I undersökningen har man också fått fram att sex stycken av tio tjänstemän anser att de har haft inflytande vad gäller deras lönesättning. Däremot har hela en av fyra angett att de inte har haft något lönesamtal med sin närmaste chef under föregående år.
Martin Linder menar vidare att anställda behöver ha lönesamtal med sina närmaste chefer för att de ska uppfatta kopplingen mellan prestation och löneutveckling. Erbjuder arbetsgivarens en transparent lönesättning kommer arbetstagarna att bli motiverade.

Fem steg till jämställda löner

  1. Ta fram tydligare kriterier för lönesättningen på din arbetsplats.
  2. Analysera och kartlägg lönesättningen varje år.
  3. Informera dina anställda och se till att de förstår kopplingen mellan deras lön och prestation.
  4. Sätt dig ner och ha utvecklingssamtal med dina anställda årligen.
  5. Se till att samtliga anställda har tillgång till samma förmåner.