En bild på Samuel Engblom och tom plånbokSamuel Engblom är samhällspolitisk chef vid TCO Foto: Jann Lipka/TCO

Ersättning

Arbetslöshetsersättning i Sverige är låg jämfört med de flesta andra OECD-länderna. Sverige hamnar först på en 31:a plats när man rangordnar länderna efter hur stor del av sin tidigare lön en arbetslös får behålla.

Ersättningen arbetslösa i Sverige får från a-kassan har tidigare ansetts generös. Det stämmer dock inte längre, faktum är att Sverige placerar sig på den nedre halvan när alla OECD-länder rangordnas efter hur stor del av lönen en arbetslös får behålla. Uppgifterna kommer från centralorganisationen TCO och deras samhällspolitiske chef, Samuel Engblom, som sammanställt statistik från EU-kommissionen och OECD.

A-kassan ersätter 66 procent av lönen

TCO har tittat på statistik från 2015 och kan där konstatera att a-kassan endast ersatte 66 procent av den tidigare lönen. Högst ersättningsgrad återfanns istället i Israel. Där får en arbetslös behålla 92 procent av lönen. Tätt därpå kommer Lettland och Luxemburg med 91 respektive 89 procent.
Att jämföra arbetslöshetsförsäkringen mellan olika länder är dock svårt. Det kan nämligen skilja sig mellan ersättningstak, antal ersättningsdagar, skatter och andra faktorer.
I TCO:s sammanställning utgick man ifrån hur stor del av den genomsnittliga inkomsten som ersätts i ett hushåll med två vuxna och två barn som saknar rätt till socialbidrag.

Sverige långt efter de nordiska grannarna

Sverige hamnar långt bak även när man jämför ersättningsgraden med våra nordiska grannländer. På Island fick den som var arbetslös en ersättning på 72 procent av sin tidigare inkomst. I Danmark och Norge var den siffran 76 och 79 procent. Som mest ersättning får man om man bor i Finland. Där ersätts arbetslösa i snitt med 80 procent av sin lön.
– Då gäller jämförelsen ändå 2015, när regeringen just hade höjt taket i arbetslöshetsförsäkringen, säger Mats Essemyr, en av TCO:s utredare som sammanställt statistiken, till Arbetet.
Ersättningsnivån är inte bara låg i Sverige, det är även tuffare att överhuvudtaget klara kraven för ersättning.