generaldirektör mikael sjöberg och arbetsförmedlingens kontorArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg tror att reformen är möjlig att göra på den utsatta tiden, även om det finns riskfaktorer. Foto: Margareta Bloom Sandebäck/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa och Peter Kroon/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa

Arbetsmarknad

I maj fick Arbetsförmedlingen uppdraget att analysera olika förutsättningar inför reformeringen av myndigheten. I dag lämnades återrapporten om detta till regeringen, där Arbetsförmedlingen lämnar rekommendationer och identifierar risker, skriver Fastighetsfolket.

Enligt Arbetsförmedlingens analys är reformen av myndigheten möjlig att genomföra på den utsatta tiden, trots att mycket stora och genomgripande förändringar ska göras på kort tid.

– Men det snabba tempot då reformen enligt januariavtalet ska vara genomförd 2021 ställer särskilda krav på processen kring reformeringen och är en riskfaktor, kommenterar generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.

Privata aktörer tar över uppdraget

Arbetsförmedlingen har framför allt undersökt om privata aktörer kan ta över jobbmatchningsuppdraget från och med 2021. Detta innebär minskade krav på lokaler och innehållet för verksamheten, liksom på personalens specialkompetens. Det gör i sin tur arbetet mer flexibelt för aktörerna och gör det möjligt att minska kostnaderna mer.

Däremot finns också en hel del risker med att privatisera Arbetsförmedlingens verksamhet. Myndigheten ser bland annat ökad risk för hanterandet av personlig information och för utbetalningar till oseriösa arbetsgivare. Det är även en hel del tekniska lösningar och ändrad lagstiftning som måste göras innan reformen kan genomföras helt.

Arbetsförmedlingen har synpunkter på ersättningen

En annan fråga som myndigheten har fått ta ställning till är tillgängligheten över landet. Arbetsförmedlingen rekommenderar i rapporten att matchningsföretagen ska kunna få högre ersättning på vissa håll i Sverige än i andra. Förhoppningen är då att de ska välja att etablera sig där.

Även deltagarnas förutsättningar och behov av stöd ska kunna styra ersättningsnivån, enligt rapporten. Ersättning ska betalas både när matchningsföretagen tar emot en deltagare, och när deltagaren har kommit i sysselsättning.

När det gäller subventionerade anställningar vill Arbetsförmedlingen att matchningsbolagen ska få lägre bonus. Detta för att sådana anställningar inte ska ha målet att leda till långvarig sysselsättning och inte överutnyttjas.

Facket: Reformen går för fort

Fackförbundet Seko tycker att omställningen av Arbetsförmedlingen går alldeles för snabbt.

– Vi tycker att reformeringen är för forcerad. Vi har flaggat för att det har gått för fort och jag har svårt att tro att det kommer att gå, säger Mikael Listh, ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen.

Även ST på Arbetsförmedlingen håller med om detta. Ordförande Fredrik Andersson menar att det blir svårt att privatisera det upparbetade systemet på bara ett och ett halvt år. Det finns därför enorma risker med att lägga ut allt arbete på externa aktörer, menar han.