Arbetsmarknad

Lägg ned Arbetsförmedlingen. Det är vad som föreslås från Moderaterna och Centerpartiet. Istället vill man låta flera aktörer vara delaktiga i arbetet med att hjälpa folk ut i arbete. De som lyckas bra ska premieras.

M och C vill lägga ned Arbetsförmedlingen

Moderaterna och Centerpartiet tror att fler skulle få jobb om Arbetsförmedlingen lades ned och andra aktörer fick i uppdrag att hjälpa arbetslösa istället. Förslaget går ut på att en ny myndighet ska utöva kontroll och uppföljning, medan matchning och rustning sköts av olika aktörer. Centerpartiet menar att den som söker ett jobb själv ska få välja vilket företag som ska hjälpa till.

Företag som får folk i arbete ska premieras

På Arbetsförmedlingen har man erbjudit arbetsmarknadsutbildningar för att göra folk mer attraktiva på arbetsmarknaden. utbildningen har varit kort och yrkesinriktad till yrken där det råder brist på utbildad personal. Både Moderaterna och Centerpartiet anser dock att resultatet från dessa utbildningar borde varit bättre.
Med sitt förslag vill man premiera de som får ut många i arbete. Till att börja med ska företagen få en arbetslöshetspeng för varje person man hjälper. Därefter kan företaget få ytterligare betalt baserat på resultatet. Att premiera företagen tror Moderaterna och Centerpartiet ska vara en morot till att hjälpa fler att komma ut i arbete. Lågpresterande och oseriösa aktörer ska däremot sorteras ut.

Många arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden

Sammansättningen av de arbetslösa har förändrats över tid vilket har inneburit att många står längre ifrån arbetsmarknaden. Idag är fyra av fem arbetslösa i en särskilt utsatt ställning, många av dem är nyanlända eller har något funktionshinder. När arbetskraftsbristen är så stor som den är inom många områden krävs det därför extra fokus på dessa personer.

Arbetsmarknadsministern kommer inte lägga ned myndigheten

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har tidigare kritiserat Arbetsförmedlingen och sagt att det finns problem gällande ledning och styrning. Några planer på att lägga ned myndigheten finns dock inte. Hon menar att det krävs en aktör som kan få tag i rätt personer för de lediga jobben och då är inte lösningen att lägga ned myndigheten och låta människor välja mellan hundra olika aktörer.