svenska myntDet finns både fördelar och nackdelar med den svaga kronan beroende på företagets verksamhet, säger Unionens chefsekonom. Foto: Mikael Damkier/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Den svenska kronan har blivit allt svagare jämfört med andra valutor. Detta får konsekvenser för svenska företag och därmed även på arbetsmarknaden, skriver tidningen Kollega. Enligt Unionens expert finns det både fördelar och nackdelar med försvagningen beroende på typen av företag.

Den svenska kronan är i dag svagare än den varit på länge, vilket innebär konsekvenser för ekonomin på den svenska arbetsmarknaden.

Sett över sju års tid har kronan sjunkit med 30 procent mot euron respektive 50 procent mot dollarn. Men försvagningen av kronan har pågått under längre tid än så menar Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Kronan är inte heller den enda valutan som försvagas, utan detta sker med alla mindre valutor i ekonomiskt osäkra tider, menar hon.

Exportföretag gynnas av försvagningen, men inte detaljhandeln

Den svaga kronan ger olika konsekvenser för olika delar av arbetsmarknaden, enligt Katarina Lundahl. För exportföretag är försvagningen oftast mest positiv då försäljningen utomlands ger mer vinst i svenska kronor, vilket också ger mer industrijobb.

Det motsatta gäller dock för parti- och detaljhandeln. Att det blir dyrare att köpa in varor från andra länder gör att man inte kan höja priserna i butikerna, vilket leder till lägre vinst. Dessutom är konkurrensen på nätet större inom denna handel.

Små och medelstora företag som importerar material till sin produktion drabbas hårdare av kronans försvagning än större företag. Dessa mindre företag har inte samma resurser att följa valutornas kurser och försöka minska riskerna.

Privatpersoners sparande och resande påverkas

För privatpersoner blir försvagningen framför allt kännbart när det kommer till aktiesparande. Utländska aktier och fonder blir dyrare att investera i, och i längden kan det innebära risker att satsa mycket på ett ställe.

I övrigt blir det också dyrare att resa och bo utomlands när kronan sjunker jämfört med andra valutor.