två sas-plan på väg att lyfta från flygplatsSAS får ingen konfliktersättning för sina förluster under den veckolånga strejken. Foto: photomatika/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

SAS redovisar nu förlusten för pilotstrejken i början av månaden. Sammanlagt 650 miljoner kronor gick flygbolaget miste om. Dessutom kommer SAS inte att få någon konfliktersättning för förlusten på grund av hur det nya avtalet är utformat, skriver Arbetet

I månadsskiftet mellan april och maj strejkade SAS-piloter i Sverige, Norge och Danmark i ungefär en vecka.

Nu presenterar SAS siffrorna för hur mycket pengar man förlorade i strejken. Summan uppgick i 650 miljoner kronor. Sett över tre månader mellan februari och april gjorde flygbolaget sammanlagt en förlust på 1,2 miljarder kronor, jämfört med ungefär en halv miljard under samma period 2018.

Förlusten ändrar SAS ekonomiska utsikter för året

Under strejken var det 4 000 flygningar som blev inställda, vilket drabbade fler än 370 000 resenärer. Detta blev alltså snabbt en dyr historia för flygbolaget.

Resultatet som nu presenterats kommer göra det svårt för SAS att nå ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut, skriver flygbolagets ledning i ett pressmeddelande.

SAS får ingen konfliktersättning från Svenskt Näringsliv

För en vecka sedan rapporterade Arbetet att SAS inte kommer att få någon konfliktersättning från Svenskt Näringsliv på grund av förlusten.

Orsaken är att det nya avtalet mellan SAS och piloterna gäller för tre år framåt. Eftersom det så kallade märket, den löneökningstakt som andra parter på arbetsmarknaden har kommit överens om, inte är satt för åren 2020 och 2021 kan Svenskt Näringsliv inte bevilja någon konfliktersättning för det innevarande året

Detta innebär att flygbolaget går miste om en kompensation på omkring 250 miljoner kronor, vilket motsvarar hela strejkförlusten för den svenska delen av SAS verksamhet.

SAS beklagar beslutet, men avtalet var prioritet

SAS uppger i ett pressmeddelande att de respekterar beslutet, om än även beklagar det. De menar ändå att ett treårigt avtal var viktigt för att såväl anställda och arbetsgivare som flygbolagets kunder skulle kunna känna trygghet, förutsägbarhet och arbetsro.