En bild på Pågatågen vid Malmö stationSeko uppmanar sina medlemmar att tacka nej till erbjudandet om fasta deltidstjänster på Pågatågen. Foto: Elisabeth Stengard/Arriva

Deltidsarbete

Anställda på Pågatågen har erbjudits fasta deltidstjänster. Tjänsterna ska träda i kraft första december och innebära ett 6000 kronor lägre än godkänd lön. Nu uppmanar Seko timanställda att neka erbjudandet.

Under tisdagen rapporterade Arbetet om det fasta deltidserbjudande som många av Pågatågens timanställda har erbjudits. Erbjudandet innebär en lön som ligger 6000 kronor under kollektivavtalet och Seko menar att det enligt medbestämmandelagen är förbjudet.

Erbjudandet kan strida mot kollektivavtalet

Fackförbundet Seko menar att Pågatågens erbjudande strider mot bestämmelserna i kollektivavtalet.

Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer menar att förbundets ställningstagande grundar sig i det faktum att det som anställd är förbjudet att ingå avtal som strider mot kollektivavtalet. I det här fallet har även avtalet helt andra lönenivåer än vad som är godkänt enligt kollektivavtalets föreskrifter.

Pågatågens erbjudande om fast deltidsanställning har tagits fram i samband med att trafiken hos Arriva tåg tas över av Arriva Sverige den 1 december. De har beslutat sig för att ersätta tågvärden men en ny kundvärd och samtidigt tagit fram en ny lönetrappa.

Seko avfärdar Arrivas löner

Seko menar att kollektivavtalet ska fortsätta gälla även efter den första december och att de nya kundvärdarnas arbetsuppgifter går under det redan existerande avtalet.

När samtliga anställda börjar jobba för det nya bolaget ska de ha med sig de tidigare satta villkoren och villkoren för de fastanställda kommer att hållas skyddade under det kommande året.

Lars-Åke Persson som är ordförande för Seko på Pågatågen menar att de känner till flera timanställda som blivit erbjudna den nya tjänsten. Vidare menar han att Seko rekommenderar ingen timanställd att skriva på, då ett felaktigt avtal kan bli svårare att hantera efter påskrivning.

Almega måste ta sitt ansvar

Thomas Gorin Weijmer menar vidare att en stor del av ansvaret nu ligger hos Almega, arbetsgivarorganisationen där Arriva är en av medlemmarna.

– Almega har slutit ett centralt avtal med oss som binder medlemsföretagen till de lokala avtalen Men Almega verkar oförmögna att ta ansvar för det och se till att bolagen följer avtalen, säger han i en kommentar till Sekotidningen.