Människa sitter i soffan framför soffbordet och går igenom sin ekonomi.Pandemin har satt sina spår och det är tydligt att a-kassans trygghet är viktigare än någonsin. Samtidigt som arbetslösheten steg valde regeringen att höja ersättningsnivåerna för att hushållen ska klara av att sköta sin ekonomi. Foto: fizkes/Shutterstock.com

A-kassa

A-kassans utbetalningarna under de senaste 12 månaderna har ökat rejält. Totalt betalades 26,8 miljoner kronor ut mellan perioden april 2020 och mars 2021, meddelar Sveriges A-kassor.

A-kassans utbetalningar under perioden april 2020 till mars 2021 har nästan fördubblats i jämförelse med ett normalår. Det visar en sammanställning som Sveriges a-kassor gjort utifrån statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

Tydligt hur pandemin har påverkat a-kassan

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, kan konstatera att de inrapporterade siffrorna från årets första kvartal för perioden april 2020 till mars 2021 har varit helt makalösa, något som saknar motstycke för a-kassan. Det är tydligt hur pandemin har påverkat arbetsmarknaden. Antalet ärenden och storleken på utbetalningarna är både fler och större än vad det varit på många år. 

De genomsnittliga utbetalningarna från a-kassan har legat på 13,7 miljarder kronor per år under perioden 2010 till 2019. Coronapandemins restriktioner fick allvarliga konsekvenser för hela samhället. Flera serviceyrken drabbades hårt redan i början av pandemin.

Utbetalningarna har ökat med 26,8 miljarder kronor

En del av regeringens stödprogram som infördes ganska tidigt under pandemin var bland annat att höja ersättningsnivåerna i a-kasseförsäkringen och slopa karensavdraget.

Samtidigt som ersättningsnivåerna höjdes steg arbetslösheten i snabb takt vilket ledde till att utbetalningarna från a-kassan ökade med 26,8 miljarder kronor under perioden april 2020 till mars 2021. Jämfört med de tio föregående åren motsvarar det en ökning med 95 procent.

A-kassan skapar trygghet i arbetslivet

Enligt Tomas Eriksson är den ekonomiska tryggheten som a-kassan skapar när det gäller arbetslivet viktigare än någonsin. Något som verkligen har blivit tydligt under pandemin då arbetslösheten har ökat. 

Andelen svenskar som är medlem i en a-kassa uppgår till 70 procent och Sveriges a-kassor vill att fler ska känna den trygghet som a-kassan ger.