Arbetsmarknad

Bopriserna har slutat stiga och nu höjs istället ett varningens finger för eventuella prisfall. Ett boprisfall på 15 till 20 procent skulle inte bara leda till negativ påverkan på den annars så positiva svenska ekonomin. Även arbetslösheten i landet skulle öka och allt fler skulle behöva leva på a-kassa.

Amorteringskrav och nybyggnation leder till prissänkning

De alarmerande uppgifterna, som kommer från Swedbanks konjunkturrapport Economic Outlook, uppges främst bero av två anledningar. Den första anledningen är det nya amorteringskravet som genomfördes 2016. Kravet tros ha haft en dämpande effekt på prisökningen. Den andra anledningen uppges vara att det byggs allt fler nya bostäder. Fler nya bostäder leder till ett större utbud på bostadsmarknaden.
Enligt Swedbank ser bopriserna i landet som helhet dock ut att förbli oförändrade. En förändring upp eller ner med cirka 5 procent kan dock förekomma. Banken tror däremot att det kan bli en större prisskillnad på dyrare lägenheter i storstäderna.

Prisfall kan leda till arbetslöshet

Främst är det den starka arbetsmarknaden, stigande disponibla inkomster, samt att befolkningen ökar som är orsaker till att inte något kraftigare prisfall sker.

Swedbank går dock ut med ett varnande finger. Vid ett eventuellt kraftigt prisfall på mellan 15-20 procent procent skulle den blomstrande svenska ekonomin påverkas kraftigt i negativ riktning. Samtidigt skulle en så stor förändring även leda till ökad arbetslöshet i landet.

Stöd från a-kassa ges bara till medlemmar

Ett scenario där arbetslösheten ökar till följd av en eventuell boprissänkning skulle leda till att fler börjar leva på a-kassa. Men inte ens a-kassa skulle bli ett alternativ för alla arbetslösa. Detta då de som inte sedan tidigare varit med i någon arbetslöshetskassa kan förvänta sig någon ersättning. Dessa personer kan dock ha rätt till en grundersättning, förutsatt att de uppfyller kraven som finns. En grundersättning är dock betydligt lägre än ersättningen från a-kassan.