Vilken ersättning kan jag få från a-kassa?

Hur mycket pengar du kan få i a-kassa beror först och främst på hur länge du har varit medlem i en a-kassa. Det beror också på vilken lön eller arbetstid du hade innan du blev arbetslös. Den högsta ersättningen är just nu 26 400 kronor per månad före skatt, vilket motsvarar en dagpenning på 1 200 kronor. 

Vilken ersättning du får beror på medlemstid

Det finns två olika ersättningar du kan få från a-kassan: inkomstbaserad ersättning eller grundersättning.

Om du är medlem i en a-kassa och har varit det i 12 månader eller längre kan du få inkomstbaserad ersättning. Den grundas på den lön du hade innan arbetslösheten och hur mycket du arbetade under året innan du blev arbetslös.

Grundersättning kan du få om du inte är medlem i en a-kassa, eller har varit medlem kortare tid än 12 månader. Den ersättningen är betydligt lägre och är ett fast belopp baserat på arbetstid.

Grundersättning beräknas från arbetstid

Grundersättning kan du få om du uppfyller ett arbetsvillkor, men inte har varit med i a-kassan i 12 månader innan du blev arbetslös. Du kan också få grundersättning om du inte är med i någon a-kassa över huvud taget, men uppfyller ett arbetsvillkor. Du måste även vara minst 20 år för att få grundersättning.

När grundersättningen räknas ut tittar a-kassan på hur mycket du har arbetat totalt de senaste 12 månaderna. Sedan fördelar de den på antalet veckor under året, och får fram din genomsnittliga arbetstid per vecka. Det är sedan den genomsnittliga veckoarbetstiden som avgör hur mycket pengar du kan få i grundersättning.

Din grundersättning från a-kassan

h

Din grundersättning

kr / dag

Exempel: Frida är inte medlem i a-kassan och har nu blivit arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har hon arbetat 75 procent utan frånvaro.
Ersättning: 510 kr x 0,75 = 382,5 kr
Frida får ungefär 382 kronor per dag i grundersättning.

Inkomstbaserad ersättning baseras på lön

Inkomstbaserad ersättning kan du få om du varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor. Hur mycket du får i ersättning beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös.

Förenklat kan man säga att din ersättning per månad är upp till 80 procent av din månadslön. Det gäller dock bara upp till ett visst tak, som i dagsläget är 26 400 kronor. Du kan alltså aldrig få mer pengar än så per månad från a-kassan.

Det är bara lön från arbete som räknas in i den inkomstbaserade ersättningen. Andra inkomster, till exempel försörjningsstöd, aktivitetsersättning, studiebidrag eller föräldrapenning, ligger inte till grund för vilken ersättning du får.

Din inkomstbaserade ersättning från a-kassan

kr

Din ersättning

kr

Exempel: Viktor har varit medlem i a-kassan i tre år och är nu arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har han arbetat heltid med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan utan frånvaro. Heltid motsvarar 176 timmar på en månad och han har haft en lön på 26 000 kronor per månad.

Ersättning: 26 000 kr / 176 timmar = 147,74 kr i timlön
(147,73 kr i timlön X 40 timmar per vecka)/5 ersättningsdagar per vecka = 1 181,84 kr)

Viktors genomsnittliga dagsinkomst är 1 181,84 kr och 80 % av det är 945,47 kronor. Viktor får ungefär 945 kronor de första hundra ersättningsdagarna.

Om du har oregelbunden inkomst

A-kassan utgår alltid ifrån den genomsnittliga inkomsten du har haft under ett helt år när de räknar ut din ersättning. Har du haft oregelbunden inkomst under året, till exempel för att du har bytt jobb, fått löneförhöjning, gått ner i arbetstid eller om du är timanställd, kommer a-kassan att räkna ut den totala inkomsten och sedan slå ut det på hela året.

Exempel: Fabian jobbade heltid de första sex månaderna av den senaste 12-månadersperioden. Resterande sex månader jobbade han 50 procent.

När han jobbade heltid tjänade han 35 000 kronor före skatt i månaden, och när han jobbade deltid tjänade han 17 500 kronor före skatt i månaden. Slår man ut det på hela året blir det (35 000 x 6) + (17 500 x 6) / 12 = 26 250. Fabian har alltså tjänat i genomsnitt 26 250 kronor i månaden under ett år.

Ersättningen han får varje månad blir ungefär 80 procent av hans månadslön, vilket är 21 000 kronor före skatt.

A-kassa beräknas som dagpenning

Ersättning från a-kassa ges som dagpenning, alltså ersättning per dag. Du kan max få ersättning för fem dagar per vecka.

Tänk på! Eftersom ersättningen beräknas per dag och du maximalt kan få ersättning för fem dagar per vecka kan din ersättning variera från månad till månad.

De första 200 dagarna blir din ersättning upp till 80 procent av din framräknade genomsnittliga dagsinkomst. Därefter kan du högst få 70 procent resten av ersättningsperioden. Dessutom finns alltid ett tak för hur mycket du kan få i ersättning per dag.

Så beräknas din ersättning per dag från a-kassan:

  • Dag 1–100: 80 % av din dagsinkomst, men högst 1 200 kr
  • Dag 101–200: 80 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr
  • Dag 201–300: 70 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr
  • Dag 301–450 för föräldrar: 70 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr

Vill du veta vad du högst kan få i dagpenning kan du dela din månadsersättning med det antal dagar du söker ersättning för per månad. Får du a-kassa på heltid är det 22 dagar.

Vilken är den högsta ersättningen från a-kassan?

Du kan som högst få 1 200 kronor per dag före skatt under de första 100 ersättningsdagarna. Det är den summan du får om du har tjänat mer än 33 000 kronor per månad i genomsnitt det senaste året. Det motsvarar 26 400 kronor i månaden.

Efter 100 ersättningsdagar är den högsta dagpenningen 1 000 kronor före skatt de resterande 200 ersättningsdagarna.

Tips! Tjänar du mer än 33 000 kronor per månad kan du få mer ersättning med en inkomstförsäkring. Den kan nämligen ge dig 80 procent av din tidigare lön fastän din lön passerar a-kassans tak.

För grundersättning är maxersättningen per dag densamma som för heltid: 510 kronor. Det motsvarar cirka 11 200 kronor i månaden.

Vilken är den lägsta ersättningen från a-kassan?

Under 2020 infördes ett lägstabelopp för a-kassa, som är 255 kronor per dag före skatt. Har du rätt till grundersättning eller inkomstbaserad kan du inte få en dagpenning som är lägre än så. Den regeln gäller fram till december 2022. 

Den här lägsta ersättningen gäller dock bara dem som har rätt till a-kassa. Uppfyller du inte a-kassans krav kan du inte få ersättning alls, inte heller lägstabeloppet.

Hur länge kan jag få a-kassa?

Du kan få ersättning från a-kassan i högst 300 dagar. Ersättning betalas ut max fem dagar i veckan. Det innebär att du kan få a-kassa i 60 veckor, det vill säga cirka 1 år och 2 månader.

Om du har barn under 18 år kan du få a-kassa i ytterligare 150 dagar, alltså 450 dagar totalt. Det blir 90 veckor, eller cirka 1 år och 9,5 månader.

Om du är arbetslös och inte kan få a-kassa

Om du inte uppfyller kraven för att få a-kassa, eller om din ersättningsperiod har tagit slut, måste du ansöka om någon annan typ av bidrag. Du kan till exempel delta i jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen eller ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i din kommun.

Vi har en sida om att vara arbetslös utan a-kassa om du vill läsa mer.