Vilken ersättning kan jag få från a-kassa?

Hur mycket pengar du kan få i a-kassa beror först och främst på hur länge du har varit medlem i en a-kassa. Det beror också på vilken lön eller arbetstid du hade innan du blev arbetslös. Den högsta ersättningen är just nu 26 400 kronor per månad före skatt, vilket motsvarar en dagpenning på 1 200 kronor. 

Vilken ersättning du får beror på medlemstid

Det finns två olika ersättningar du kan få från a-kassan: inkomstbaserad ersättning eller grundersättning.

Om du är medlem i en a-kassa och har varit det i 12 månader eller längre kan du få inkomstbaserad ersättning. Den grundas på den lön du hade innan arbetslösheten och hur mycket du arbetade under året innan du blev arbetslös.

Grundersättning kan du få om du inte är medlem i en a-kassa, eller har varit medlem kortare tid än 12 månader. Den ersättningen är betydligt lägre och är ett fast belopp baserat på arbetstid.

Grundersättning beräknas från arbetstid

Grundersättning kan du få om du uppfyller ett arbetsvillkor, men inte har varit med i a-kassan i 12 månader innan du blev arbetslös. Du kan också få grundersättning om du inte är med i någon a-kassa över huvud taget, men uppfyller ett arbetsvillkor. Du måste även vara minst 20 år för att få grundersättning.

När grundersättningen räknas ut tittar a-kassan på hur mycket du har arbetat totalt de senaste 12 månaderna. Sedan fördelar de den på antalet veckor under året, och får fram din genomsnittliga arbetstid per vecka. Det är sedan den genomsnittliga veckoarbetstiden som avgör hur mycket pengar du kan få i grundersättning.

Beräkna din grundersättning från a-kassan

h

Din grundersättning

kr / dag

Exempel: Frida är inte medlem i a-kassan och har nu blivit arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har hon arbetat 75 procent utan frånvaro.
Ersättning: 510 kr x 0,75 = 382,5 kr
Frida får ungefär 382 kronor per dag i grundersättning.

Inkomstbaserad ersättning baseras på lön

Inkomstbaserad ersättning kan du få om du varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor. Hur mycket du får i ersättning beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös.

Förenklat kan man säga att din ersättning per månad är upp till 80 procent av din månadslön. Det gäller dock bara upp till ett visst tak, som i dagsläget är 26 400 kronor. Du kan alltså aldrig få mer pengar än så per månad från a-kassan.

Beräkna din inkomstbaserade ersättning från a-kassan

kr

Din ersättning

kr

Exempel: Viktor har varit medlem i a-kassan i tre år och är nu arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har han arbetat heltid med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan utan frånvaro. Heltid motsvarar 176 timmar på en månad och han har haft en lön på 26 000 kronor per månad.

Ersättning: 26 000 kr / 176 timmar = 147,74 kr i timlön
(147,73 kr i timlön X 40 timmar per vecka)/5 ersättningsdagar per vecka = 1 181,84 kr)

Viktors genomsnittliga dagsinkomst är 1 181,84 kr och 80 % av det är 945,47 kronor. Viktor får ungefär 945 kronor de första hundra ersättningsdagarna.

Exempel: Fabian har arbetat heltid i sex månader det senaste året, med 25 000 kronor i månadslön. Övriga sex månader har han rest utan att arbeta. A-kassan slår då ut hans inkomst från de sex månaderna på hela året: (25 000 x 6)/12 = 12 500 kronor

A-kassa beräknas som dagpenning

Ersättning från a-kassa ges som dagpenning, alltså ersättning per dag. Du kan max få ersättning för fem dagar per vecka.

Tänk på! Eftersom ersättningen beräknas per dag och du maximalt kan få ersättning för fem dagar per vecka kan din ersättning variera från månad till månad.

De första 200 dagarna blir din ersättning upp till 80 procent av din framräknade genomsnittliga dagsinkomst. Därefter kan du högst få 70 procent resten av ersättningsperioden. Dessutom finns alltid ett tak för hur mycket du kan få i ersättning per dag.

Så beräknas din ersättning per dag från a-kassan:

  • Dag 1–100: 80 % av din dagsinkomst, men högst 1 200 kr
  • Dag 101–200: 80 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr
  • Dag 201–300: 70 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr
  • Dag 301–450 för föräldrar: 70 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr

Vill du veta vad du högst kan få i dagpenning kan du dela din månadsersättning med det antal dagar du söker ersättning för per månad. Får du a-kassa på heltid är det 22 dagar.

Vilken är den högsta ersättningen från a-kassan?

Du kan som högst få 1 200 kronor per dag före skatt under de första 100 ersättningsdagarna. Det är den summan du får om du har tjänat mer än 33 000 kronor per månad i genomsnitt det senaste året. Det motsvarar 26 400 kronor i månaden.

Efter 100 ersättningsdagar är den högsta dagpenningen 1 000 kronor före skatt de resterande 200 ersättningsdagarna.

Tips! Tjänar du mer än 33 000 kronor per månad kan du få mer ersättning med en inkomstförsäkring. Den kan nämligen ge dig 80 procent av din tidigare lön fastän din lön passerar a-kassans tak.

För grundersättning är maxersättningen per dag densamma som för heltid: 510 kronor. Det motsvarar cirka 11 200 kronor i månaden.

Vilken är den lägsta ersättningen från a-kassan?

Under 2020 infördes ett lägstabelopp för a-kassa, som är 255 kronor per dag före skatt. Har du rätt till grundersättning eller inkomstbaserad kan du inte få en dagpenning som är lägre än så. Den regeln gäller fram till december 2022. 

Den här lägsta ersättningen gäller dock bara dem som har rätt till a-kassa. Uppfyller du inte a-kassans krav kan du inte få ersättning alls, inte heller lägstabeloppet.

Blir du utan a-kassa som arbetslös kan du i stället få ersättning från Försäkringskassan om du deltar i Arbetsförmedlingens jobbgaranti eller andra program. Du kan också söka försörjningsstöd från socialnämnden i din kommun om du är arbetslös.