Studerande

Förvånansvärt många unga har dålig koll på vad A-kassor och Fackförbund kan erbjuda. Många vet inte hur systemet är uppbyggt eller vilken A-kassa de ska välja. Problemet beror troligtvis på att få unga har varit yrkesverksamma och därför inte inser vilka problem som kan uppstår vid en avslutad anställning eller liknande.

Eftersom att A-kassan är en av de viktigare försäkringarna i yrkeslivet kan många som inte är anslutna få det svårt ekonomiskt vid arbetslöshet. För att undvika att unga ska råka illa ut på grund av detta kan flera fackförbund och A-kassor göra sig synliga i skolor och på arbetsplatser.

Unga har dålig koll på A-kassan

Under de senare åren har det framkommit att allt fler svenska ungdomar vet hur fackförbund och A-kassor fungerar trots att de är mycket viktiga i arbetslivet. Vad detta beror på är svårt att säga, men en tänkbar anledning är att många unga inte har arbetslivserfarenhet. Om man inte har befunnit sig i arbetslivet kan det vara svårt att avgöra vilka problem som faktiskt kan uppstå. Detta kan innebära att flera får bättre koll på A-kassor och arbetslivsorganisationer när de väl börjar arbeta. För att få så stor nytta av A-kassan som möjligt är det dock viktigt att ansluta sig tidigt i sin karriär för att uppfylla deras krav på yrkesverksamhet.

Det kan A-kassan göra för dig

För dig som inte vet vad en A-kassa kan göra för dig kan det vara svårt att engagera sig i vilken man ska välja. Kortfattat kan A-kassan beskrivas som en frivillig försäkring vid arbetslöshet. A-kassan fungerar genom att erbjuda dig en ersättning om du förlorar ditt arbete, vanligtvis på upp till 80% om du tjänar under 25025 kr per månad. För att kunna få denna ersättning behöver du dock uppfylla villkoren för A-kassan.

Tips! Med ett medlemskap i en A-kassa kan du få upp till 80% av din lön i ersättning vid arbetslöshet vilket kan göra mycket stor skillnad för din privatekonomi.

För den som ännu inte är medlem i en A-kassa så gäller det att välja rätt A-kassa för dig. Generellt står valet mellan en fristående A-kassa eller en som är fackligt ansluten. Beroende på om du är medlem i ett fackförbund eller inte kan dessa alternativ vara olika attraktiva. Det finns med andra ord inget givet alternativ utan du får välja från dina egna preferenser och önskemål.