kvinnlig hand räcker över svenska sedlar i olika valörer till en manlig hand.Fler utbildade handläggare och hjälp från andra a-kassor har minskat Alfakassans väntetid från 22 veckor till 12 veckor. Målet är att väntetiden ska vara nere på 5 veckor i september. Foto: Ton Anurak/Shutterstock.com

A-kassa

Coronapandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden, vilket lett till ökat tryck på a-kassorna. Alfakassan är en av de a-kassor som haft extremt lång handläggningstid där de sökande fått vänta i upp till 22 veckor på ersättning. Men nu har väntetiden halverats, skriver Arbetet.

Coronapandemin har lett till ett ökat tryck på a-kassorna, och Alfakassan är en av de a-kassor som haft flest ärenden att hantera. Alfakassan är den enda a-kassan som är helt fristående och inte knuten till något fackförbund. Under pandemin eskalerade antalet ansökningar, vilket ledde till extremt lång väntetid för de sökande att få ersättning. 

För låg bemanning ledde till enorma väntetider

På uppdrag av regeringen betalas a-kassa ut även till personer som inte är medlem i någon a-kassa. Även om väntetiden är nere på 12 veckor är det dubbelt så lång väntetid jämfört med andra a-kassor som är knutna till olika fackförbund. Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Alfakassans bemanning var alldeles för låg för att klara av att hantera alla ärenden som pandemin medförde, vilket lett till att sökande fått vänta upp till 22 veckor på att få ersättning. För att kunna hantera antalet ärenden har Alfakassan utbildat fler handläggare, vilket börjar ge resultat. 

Nya handläggare och hjälp från andra a-kassor har minskat väntetiden

Alfakassans kassaföreståndare, Olle Åkerlund, förklarar att man under pandemin tappat beslutskraft då en del av bemanningen har hjälpt till att utbilda nya handläggare. Vid vecka 10 var utbildningarna klara och utöver det fick man hjälp från andra a-kassor att klara av det hårda trycket.

I slutet på februari beslutade regeringen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringar att Transports a-kassa ska hjälpa till med Alfakassans handläggning.

Målet är en väntetid på fem veckor

Under högkonjunkturen 2017 ansåg man att Alfakassan hade en överkapacitet och valde då att skära ner antalet handläggare, något som fick väntetiderna att skjuta i höjden under pandemin. Målsättningen är att Alfakassan ska ha en väntetid på fem veckor i september i år. Enligt Olle Åkerlund håller man på att bygga upp en a-kassa som ska klara av 100 000 ärenden per år.