uppsagd man packar personliga tillhörigheter från kontoret i en kartongAntalet uppsägningar har ökat snabbare i år än vad många har befarat. Men enligt TSL är det i många branscher inga större problem att hitta ett nytt jobb efter uppsägning. Foto: Yakobchuk Viacheslav/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Hittills under 2019 är det många fler som har blivit uppsagda från arbetet än förra året. Trygghetsfonden TSL har sett en särskilt stor ökning inom vissa branscher. Dock är det också i dessa branscher hyfsat lätt att hitta ny sysselsättning, och de allra flesta får nytt arbete inom ett års tid, skriver Fastighetsfolket.

Antalet personer som har blivit uppsagda från sitt arbete efter sommaren har ökat kraftigt. I år är siffran nära på dubbelt så hög som samma tidpunkt förra året. Det visar både siffror från Trygghetsfonden TSL och från Statistiska Centralbyrån. Ökningen har gått snabbare än vad många bedömare har befarat, enligt Fastighetsfolket.

TSL har många fler uppsagda än förra året

TSL är en organisation som hjälper uppsagda att hitta nytt arbete. De omfattar alla arbetsplatser som har tecknat kollektivavtal med något av LO:s förbund.

TSL rapporterar att det under halva september har fått in fler uppsagda anställda än under hela månaden i fjol. Även under det första halvåret av 2019 var det fler som sökte stöd från TSL än i fjol, närmare bestämt 17 procent fler.

– Den siffran kommer att vara högre fram till årsskiftet, konstaterar Caroline Söder, vd på TSL.

Störst ökning av uppsägningar inom industri, bygg och handels

I augusti var det 390 000 personer som var anmälda som arbetslösa, vilket motsvarar 7,1 procent av den arbetsföra befolkningen. Arbetslöshetstalet har inte varit så högt sedan slutet av 2015.

Störst ökning av uppsägningar har skett inom branscherna industri, handel och bygg. Även konkurserna inom dessa branschområden har blivit fler.

Hos de flesta fackförbund är det flest män som har blivit uppsagda från arbetet. Men hos några förbund är det snarare kvinnor som har beviljats stöd från TSL. Dessa förbund är Fastighets, Kommunal, Handels samt Hotell- och restaurang.

De flesta hittar nytt jobb inom ett år

Något positivt är att det är ännu är ganska lätt att hitta nytt arbete efter att ha blivit uppsagd. Ungefär 80 procent av uppsagda som har jobbat inom Fastighets avtalsområde har fått en ny anställning inom ett år. Det är ungefär där som genomsnittet ligger hos alla som har sökt hjälp hos TSL.

Allra lättast att komma tillbaka i arbete eller annan sysselsättning har uppsagda inom Seko, Byggnadsarbetarförbundet och Elektrikerförbundet.