närbild på händer som håller i tom röd plånbokFör den som är arbetslös längre än 100 dagar blir ersättningen jämnare över tid enligt de nya, tillfälliga reglerna. Foto: Anna Lovnik/Shutterstock.com

Ersättning

Regeringen gör ytterligare ändringar i a-kassans ersättning, så att fler kan få högre ersättning även efter 100 dagars arbetslöshet. Samtidigt förstärks stödet vid sjukdom, och arbetsvillkoret för a-kassan planeras att ändras även på lång sikt.

I slutet av mars höjde regeringen ersättningen från a-kassan till 1 200 kronor per dag, i stället för 910 kronor per dag. Men den ändringen berör bara ersättningen under de första 100 dagarna med a-kassa. Efter dag 100 sänks ersättningen till 760 kronor per dag, enligt de vanliga reglerna.

Förra veckan föreslog regeringen ytterligare en höjning av a-kassans ersättning. Den här gången vill de höja taket från dag 101 med a-kassa, till 1 000 kronor om dagen, vilket motsvarar ungefär 22 000 kronor i månaden. På så sätt blir skillnaden i ersättning mellan dag 1–100 och dag 101–300 inte lika stor.

Den här förstärkningen ska börja gälla den 29 juni, för den som har uppfyllt a-kassans nya medlemsvillkor när de förlorade jobbet. Precis som tidigare ändringar kommer reglerna att gälla till och med den 3 januari 2021.

Förstärkt stöd vid sjukdom för arbetstagare och företag

Torsdagens besked innebar också flera förstärkningar vid sjukdom. Det slopade karensavdraget förlängs till att gälla till och med den 30 september. Under den tiden kan arbetstagare söka schablonersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Denna schablonersättning har höjts till 804 kronor.

Du behöver inte heller lämna läkarintyg för de första 14 sjukdagarna när du söker sjuklön eller sjukpenning. I vanliga fall behövs detta från och med dag åtta, men detta slopade krav har också förlängts till den 30 september.

Det förlängda stödet gäller även egenföretagare som blir sjuka. Staten betalar också företagens sjuklönekostnader för ytterligare två månader, juni och juli, och fortsätter ge stöd efter det för sjuklönekostnader som blir högre på grund av pandemin.

Utredning vill ändra arbetsvillkoret permanent

Samtidigt som dessa tillfälliga ändringar görs på grund av pandemin, är a-kassans vanliga regler under utredning. Utredningens uppdrag är att se hur fler skulle kunna kvalificera sig för a-kassa. Tiden för utredningen har förlängts men förväntas vara klar den 15 juni i år.

Den statliga utredaren Maria Hemström Hemmingsson berättar för Arbetet att hon kommer att föreslå en permanent ändring av arbetsvillkoret, till att i stället bli ett inkomstvillkor. I stället för att behöva ha jobbat en viss tid och samla in arbetsintyg, är förslaget att du ska visa upp hur mycket du har tjänat innan arbetslösheten. De uppgifterna kan du komma åt via Skatteverkets hemsida.

– Med ett inkomstvillkor kommer det att bli mycket lättare för de som har timanställningar, många olika arbetsgivare eller som jobbar i gigekonomin att visa vilka inkomster de har haft och därmed kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen, säger Maria Hemström Hemmingsson.