Jämför a-kassor

Så hittar du rätt a-kassa

Utöver villkoren som gäller alla a-kassor kan varje enskild a-kassa ha egna villkor som måste uppfyllas för att du ska få bli medlem. Det är därför viktigt att du jämför a-kassornas egna villkor för att försäkra dig om vilken a-kassa du kan bli medlem i.

Jämför medlemsavgiften för varje a-kassa för att säkerställa att du väljer den a-kassa som kan erbjuda lägst månadskostnad. Om du tror dig behöva ta del av supporten kan det också vara bra att jämföra den. Öppettiderna och kontaktvägarna kan nämligen skilja sig åt markant.

A-kassornas villkor reglerar vilka som kan ansöka om medlemskap

Se över vilka villkor du måste uppfylla för att bli medlem. Många a-kassor har liknande villkor, men i vissa fall kan de skilja sig åt.

Förutom att du ofta behöver verka inom ett specifikt yrkesområde kan det handla om att du måste ha ett visst antal högskolepoäng eller har haft din senaste anställning i Sverige.

Spara pengar på att välja en låg medlemsavgift

A-kassornas medlemsavgifter varierar kraftigt. Du gör därför bäst i att jämföra dem innan du bestämmer dig för en a-kassa. Välj den a-kassa som ger dig det skydd du behöver till lägst kostnad.

I längden kan du spara mycket pengar på att välja en a-kassa med lägre medlemsavgift.

Välj en a-kassa med omfattande support

Vill du kunna komma i kontakt med din a-kassa är det viktigt med en bra support. Supporten är olika för olika a-kassor, och du bör därför säkerställa att du väljer en a-kassa med bra support.

Jämför öppettiderna och antal kontaktvägar för att se vilken a-kassa som erbjuder det du efterfrågar.

Filip Svensson

Skribent