Vad krävs för att få a-kassa?

Vad som krävs för att få a-kassa regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring, och det är samma regler som gäller oavsett vilken a-kassa du är eller vill bli medlem i. Först krävs det att du faktiskt är medlem i en a-kassa och att du har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader innan du blev arbetslös. Dessutom måste du uppfylla tre grundvillkor och ett arbetsvillkor.

Alla a-kassor har ungefär samma krav

Om du har blivit arbetslös krävs det att du uppfyller vissa grundvillkor och arbetsvillkor. Det är de krav som ställs på dig för att du ska kunna få ersättning. Under en ersättningsperiod måste du dessutom fylla i ditt kassakort korrekt och följa reglerna för sökande av nytt arbete under tiden du får ersättning från a-kassan.

4 krav för att få a-kassa

För att få ersättning från a-kassa krävs det att du uppfyller vissa villkor. Om du blir arbetslös gäller det även att du själv ansvarar för att skicka in dina kassakort i tid så att du kan få utbetalning som planerat. Du kan följa dessa 4 steg för att se om du har vad som krävs för att få a-kassa:

1. Medlemskap i a-kassan i minst 12 månader

Är du inte medlem i en a-kassa kan du bara få ersättning från grundförsäkringen, vilket är ett litet belopp. För att kunna få inkomstrelaterad ersättning krävs det att du är medlem i en svensk a-kassa och att du har varit det i minst 12 månader. De första 12 månaderna av ditt medlemskap kallas kvalifikationstid, och det krävs att du har uppfyllt kvalifikationstiden innan du blev arbetslös för att du ska få ersättning.

2. Du uppfyller grundvillkoren

Det finns några grundvillkor som du måste uppfylla för att få ersättning under din arbetslöshet.

  • Du kan arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

3. Du uppfyller arbetsvillkoret

Du kan uppfylla arbetsvillkor enligt huvudregeln eller alternativregeln:

  • Huvudregeln: Du har under den senaste 12-månadersperioden före din arbetslöshet arbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad.
  • Alternativregeln: Du ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

För båda reglerna kan arbete vara som anställd eller ett eget företag. Du får även räkna in 2 månader av föräldrapenning eller försvarsplikt och ska då ha arbetat i minst 330 timmar under minst 4 av de 6 kalendermånaderna. Detta kallas överhoppningsbar tid.

4. Kassakortet fylls i korrekt och skickas in i tid

På ditt kassakort fyller du i hur många timmar eller dagar du har varit arbetslös. Kassakortet ligger till grund för hur mycket ersättning du får och det är därför viktigt att du fyller i detta korrekt. Läs mer om hur du fyller i ditt kassakort. För att du ska få din ersättning utbetald när du har planerat måste du även skicka in ditt kassakort i tid.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se

27 kommentarer

Rawaa Polis skriver:

Jag är jobbar som en barnskötare och Jag är Timanställd på vikarieförmedling i Västerås,ibland jag får jobba 25 t i veckan och iblant ingenting.min fråga är får jag bli medlem i a-kassa och vilken a-kassa?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Rawaa,

Ja, du kan bli medlem i a-kassa om du är timanställd. Du kan läsa mer här på sajten om att få a-kassa som timanställd.

Du kan antingen gå med i den fristående a-kassan, Alfa-kassan, eller en a-kassa knutet till ett fackförbund som riktar sig branschen där du arbetar. Det finns också a-kassor där i princip alla yrkesgrupper kan bli medlemmar, till exempel Unionens a-kassa. För att avgöra vilken a-kassa som passar dig bäst kan du jämföra deras olika villkor, till exempel om det krävs en viss utbildning för att bli medlem. Om du är osäker kan du alltid fråga den a-kassa du vill gå med i om vad som gäller när du är timanställd.

Lycka till!

Svante Lindberg skriver:

Vad är det för regler om jag varit sjukskriven vissa delar under de senaste åren men jobbar heltid fram till arbetslösheten?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Svante,

De hela kalendermånader du har varit sjukskriven får du hoppa över när a-kasseersättningen beräknas. Alltså ska din a-kassa beräknas efter den tid du har jobbat mellan sjukskrivningsperioderna. Detta gäller upp till fem års sjukskrivning. Närmare information om detta finns på den här sidan: Får jag a-kassa om jag är sjukskriven?

Jak skriver:

Hej

Jag är sjukskriven just nu, jag kommer i November ha vart medlem i A-kassan i 12 månader. Kommer jag kunna få A-kassa om jag är arbetslös i november då jag har hört att det går dåligt för företaget ?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej,

Det beror på om du har uppfyllt arbetsvillkoren för a-kassa innan du blev sjukskriven. Närmare information om vad som gäller vid sjukdom före arbetslösheten har vi tagit upp på den här sidan: Får jag a-kassa om jag är sjukskriven?

Bim skriver:

Är nystartsjobb a-kassegrundande?
Kan man uppfylla arbetsvillkoret genom att vara anställd med nystartsjobb, om man blir arbetslös efter en sådan anställning?

Vilka subventionerade anställningar är a-kassegrundande i nuläget?
Vet man om det kommer att ändras inom den närmaste framtiden?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej,

Vad jag känner till är varken nystartsjobb eller andra subventionerade anställningar a-kassegrundande i nuläget. Blir man arbetslös från en sådan anställning går man i stället tillbaka till Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti för att få hjälp att söka nytt arbete.

Om det finns några planer på att ändra detta framöver kan jag tyvärr inte svara på.

Bim skriver:

Går man samtidigt tillbaka till samma ersättningsnivå som man hade från Försäkringskassans Aktivitetsstöd då, eller kan man riskera att man får en mindre ersättning än innan anställningen?

Bim skriver:

Hej! Jag skulle behöva svar på min följdfråga:

Går man samtidigt tillbaka till samma ersättningsnivå som man hade från Försäkringskassans Aktivitetsstöd om man blir arbetssökande igen, eller kan man riskera att man får en mindre ersättning än innan anställningen?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej,

Det kan jag tyvärr inte svara på, utan det är upp till Försäkringskassan att avgöra om du har rätt till en ny ersättningsperiod med aktivitetsstöd.

Bim skriver:

Tack för ditt svar.

Nystartsjobb var tidigare a-kassegrundande, men är det alltså inte längre? Var kan jag läsa mera om den här ändringen?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej,

Jag kan inte hitta någon information om att någon officiell ändring skulle ha gjorts. I så fall verkar det vara bedömningen som har ändrats.

Här är exempel på två artiklar som tar upp frågan om a-kassa och nystartsjobb:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-tusentals-arbetslosa-riskerar-forlora-a-kassan-i-onodan
https://arbetet.se/2017/10/18/ingen-a-kassa-vid-introduktionsjobb/

Här ser jag dock att den ena artikeln nämner att nystartsjobb kan vara grund för a-kassa. Det verkar alltså vara delade besked, så jag föreslår att du för säkerhets skull frågar Arbetsförmedlingen vad som egentligen gäller.

Ulrika skriver:

I mars -18 blev jag medlem i a-kassan. 30 juni -18 blev jag uppsagd och den 1 juli -18 gick jag på föräldraledighet. Nu avslutar jag min föräldraledighet 1 oktober och blir officiellt arbetslös. Kan jag få inkomstbaserad ersättning eller grundersättning från a-kassan? Jag jobbade heltid innan min föräldraledighet.

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Ulrika,

Det som avgör om du kan få a-kassa eller inte är om du uppfyller kraven som listas i texten ovan. Eftersom du bara har arbetat några månader sedan du blev medlem är det tyvärr troligt att du inte uppfyller arbetsvillkoren för a-kassa. Ifall föräldrapenningen påverkar saken kan du fråga din a-kassa om.

Veronica skriver:

Hej!
Jag jobbade heltid i ca 2,5 år och slutade sedan för studier. Under min studietid fortsatte jag att betala till akassa. Efter examen i juni jobbade jag nästan hela juni och juli på heltid fast på timme, sedan var jag ledig hela augusti och började jobba igen i september-oktober på heltid (vikariat som inte förlängs). Frågan är, har jag nu rätt till akassa när jag slutar sista oktober? Eftersom jag var ledig och inte jobbade i augusti?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Veronica,

Det beror på om du uppfyllde arbetsvillkoret innan du blev arbetslös. Hur mycket tidigare arbete som krävs har vi skrivit i texten ovan. Har du studerat på heltid kan det även vara så att studietiden räknas som överhoppningsbar tid, och då får du även räkna med de månader du arbetade innan studierna.

Jag tror inte att din ledighet under augusti ska påverka om du kan få a-kassa eller inte. På din beskrivning förstår jag det som att du redan har uppfyllt kvalifikationstiden på 12 månader långt innan du blir arbetslös, och det är bara då som detta borde spela roll.

Detta är min tolkning av situationen. Men vilket besked du får i slutändan är det din a-kassa som bedömer.

Susanne skriver:

Hej, jag har studerat i 2,5 år och samtidigt varit tjänstledig för studier. Nu har jag blivit erbjuden en projektanställning som är relaterad till det jag studerat och den vill jag gärna ta. Jag kommer isf att säga upp min fasta anställning. När projektanställningen tar slut, kommer jag då att hamna i karantän om jag blir arbetslös och inte har hittat ett nytt jobb pga att jag sagt upp min fasta anställning?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Susanne,

Jag känner inte till att det skulle innebära några hinder för a-kassa om du har bytt till en provanställning från fast anställning. Är du osäker rekommenderar jag dock att fråga din a-kassa om råd.

Eva skriver:

Hej
Jag undrar om man jobbar som timmis och säguppsig själv pga flytta till ett annat ställe som går inte att dagpendla. Min fråga är för man a-kassa?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Eva,

Ifall flytten beror på att någon du bor med har fått jobb på den nya orten, brukar det räknas som ett giltigt skäl för egen uppsägning. Säkrast är dock att först kolla med din a-kassa om de bedömer situationen som giltig för att få a-kassa.

Erik skriver:

Hej! Min sambo har studerat i Turkiet och nu flyttat till Sverige men inte kunnat hitta något jobb än så länge. Hon har inte jobbat något i Sverige tidigare. Har hon rätt till A-kassa i någon form?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Erik,

Om hon inte har arbetat i Sverige kan hon tyvärr inte få a-kassa. Den ersättningen baseras nämligen i regel på inkomster som har beskattats i Sverige.

Niklas Bjurström skriver:

Hej, jag har fått ett arbete men ska börja om 2 månader. Har jag rätt till A-Kassa under dessa månader om jag aktivt söker efter jobb?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Niklas,

Ja, du kan ha rätt till a-kassa för de två månaderna, så länge du skriver in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb. Om du har rätt till a-kassa avgörs då utifrån samma villkor som i vanliga fall. Vi har skrivit mer på en annan sida om att söka a-kassa mellan två jobb.

Isaac skriver:

Hej,

Jag har jobbat som städare, deltid, i dryggt ett och halvt år, mellan 50% och 80% ungefär, men jag har aldrigt blivit med en a-kassa därför att det kostar så mycket pengar, och jag inte har råd för det. Nu är det lågsäsong igen och jag kommer att få mindre än 25%. Kan jag får hjälp ändå?

Tack i förhand

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Isaac,

Om du inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om grundersättning från Alfakassan. Den ersättningen är lägre, men ges i övrigt utifrån samma villkor som andra a-kassor.

Du kan läsa mer om detta på vår sida Hur gör jag om jag är arbetslös utan a-kassa?

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *