Vad krävs för att få a-kassa?

Vad som krävs för att få a-kassa regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring, och det är samma regler som gäller oavsett vilken a-kassa du är eller vill bli medlem i. Först krävs det att du faktiskt är medlem i en a-kassa och att du har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader innan du blev arbetslös. Dessutom måste du uppfylla tre grundvillkor och ett arbetsvillkor.

Alla a-kassor har ungefär samma krav

Om du har blivit arbetslös krävs det att du uppfyller vissa grundvillkor och arbetsvillkor. Det är de krav som ställs på dig för att du ska kunna få ersättning. Under en ersättningsperiod måste du dessutom fylla i ditt kassakort korrekt och följa reglerna för sökande av nytt arbete under tiden du får ersättning från a-kassan.

4 krav för att få a-kassa

För att få ersättning från a-kassa krävs det att du uppfyller vissa villkor. Om du blir arbetslös gäller det även att du själv ansvarar för att skicka in dina kassakort i tid så att du kan få utbetalning som planerat. Du kan följa dessa 4 steg för att se om du har vad som krävs för att få a-kassa:

1. Medlemskap i a-kassan i minst 12 månader

Är du inte medlem i en a-kassa kan du bara få ersättning från grundförsäkringen, vilket är ett litet belopp. För att kunna få inkomstrelaterad ersättning krävs det att du är medlem i en svensk a-kassa och att du har varit det i minst 12 månader. De första 12 månaderna av ditt medlemskap kallas kvalifikationstid, och det krävs att du har uppfyllt kvalifikationstiden innan du blev arbetslös för att du ska få ersättning.

2. Du uppfyller grundvillkoren

Det finns några grundvillkor som du måste uppfylla för att få ersättning under din arbetslöshet.

  • Du kan arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

3. Du uppfyller arbetsvillkoret

Du kan uppfylla arbetsvillkor enligt huvudregeln eller alternativregeln:

  • Huvudregeln: Du har under den senaste 12-månadersperioden före din arbetslöshet arbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad.
  • Alternativregeln: Du ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

För båda reglerna kan arbete vara som anställd eller ett eget företag. Du får även räkna in 2 månader av föräldrapenning eller försvarsplikt och ska då ha arbetat i minst 330 timmar under minst 4 av de 6 kalendermånaderna. Detta kallas överhoppningsbar tid.

4. Kassakortet fylls i korrekt och skickas in i tid

På ditt kassakort fyller du i hur många timmar eller dagar du har varit arbetslös. Kassakortet ligger till grund för hur mycket ersättning du får och det är därför viktigt att du fyller i detta korrekt. Läs mer om hur du fyller i ditt kassakort. För att du ska få din ersättning utbetald när du har planerat måste du även skicka in ditt kassakort i tid.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se