Vad krävs för att få a-kassa?

Vad som krävs för att få a-kassa regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring, och det är samma regler som gäller oavsett vilken a-kassa du är eller vill bli medlem i. Först krävs det att du faktiskt är medlem i en a-kassa och att du har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader innan du blev arbetslös. Dessutom måste du uppfylla tre grundvillkor och ett arbetsvillkor.

Alla a-kassor har samma krav

Om du har blivit arbetslös krävs det att du uppfyller vissa grundvillkor och arbetsvillkor. Det är de krav som ställs på dig för att du ska kunna få ersättning. Under en ersättningsperiod måste du dessutom fylla i ditt kassakort korrekt och följa reglerna för sökande av nytt arbete under tiden du får ersättning från a-kassan.

Tänk på! Åren 2020-2022 har några regler för a-kassan ändrats på grund av coronaviruset. De gällande kraven är alltså tillfälliga och kan komma att ändras längre fram.

4 krav för att få a-kassa

För att få ersättning från a-kassa krävs det att du uppfyller vissa villkor. Du kan följa dessa 4 steg för att se om du har vad som krävs för att få a-kassa:

1. Medlemskap i a-kassan i minst 12 månader

För att kunna få inkomstrelaterad ersättning krävs det att du är medlem i en svensk a-kassa och att du har varit det i 12 månader. De här första månaderna av ditt medlemskap kallas kvalifikationstid, och det krävs att du har uppfyllt kvalifikationstiden innan du blev arbetslös för att du ska få inkomstbaserad ersättning.

Är du inte medlem i en a-kassa kan du bara få ersättning från grundförsäkringen, vilket är ett mindre belopp.

Tips! Om du har varit medlem i en a-kassa i mindre än 12 månader, kan du ansöka om grundersättning om du uppfyller övriga villkor. Grundersättningen är dock lägre än den inkomstbaserade ersättningen.

Under 2020 gällde bara tre månaders kvalifikationstid. Men sedan januari 2021 gäller återigen 12 månader.

2. Du uppfyller grundvillkoren

Det finns några grundvillkor som du måste uppfylla för att få ersättning under din arbetslöshet.

  • Du kan arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

3. Du uppfyller arbetsvillkoret

Du måste ha arbetat ett visst antal timmar under en viss period för att få ersättning från a-kassan. Du kan uppfylla arbetsvillkor enligt huvudregeln eller alternativregeln:

  • Huvudregeln: Du har före din arbetslöshet arbetat minst 60 timmar per månad under minst 6 kalendermånader.
  • Alternativregeln: Du ska ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 40 timmars arbete.

För båda reglerna kan arbete vara som anställd eller ett eget företag. Du får även räkna in 2 månaders föräldrapenning eller försvarsplikt i arbetsvillkoret. 

Du måste ha uppfyllt arbetsvillkoret under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. I vissa fall kan du dock få räkna med arbete som du har haft längre tillbaka, till exempel om du varit sjukskriven eller studerat. Detta kallas överhoppningsbar tid.

4. Kassakortet fylls i korrekt och skickas in i tid

På ditt kassakort fyller du i hur många timmar eller dagar du har varit arbetslös. Kassakortet ligger till grund för hur mycket ersättning du får och det är därför viktigt att du fyller i detta korrekt. Läs mer om hur du fyller i ditt kassakort. För att du ska få din ersättning utbetald när du har planerat måste du även skicka in ditt kassakort i tid.

Filip Svensson

Skribent