Hur gör jag om jag är arbetslös utan a-kassa?

Är du inte medlem i en a-kassa och blir arbetslös har du ändå möjlighet att få något som kallas kallas grundersättning. Grundersättningen är dock väldigt låg, och vilket är den främsta anledningen till varför det är så viktigt att vara medlem i en a-kassa. Uppfyller du inte kraven för grundersättningen finns det andra ersättningar och stöd du kan söka.

Du kan ha rätt till grundersättning

Om du blir arbetslös utan att vara medlem i en a-kassa kan du fortfarande ha rätt till en viss grundersättning. Grundersättningen betalas ut av Alfakassan på uppdrag av regeringen. Alfakassan är en fristående a-kassa som du även kan bli medlem i, men du måste inte vara medlem i Alfakassan för att få grundersättning.

Tips! För att få ersättning från Alfakassan måste du ansöka om det. Det gör du enklast i deras e-tjänst Mina sidor. Läs mer på Alfakassans hemsida.

Du kan också söka grundersättning om du har blivit medlem i en a-kassa nyligen, men inte uppfyller kvalifikationstiden för att få inkomstbaserad ersättning. I det fallet söker du grundersättning hos den a-kassa du är medlem i.

För att få grundersättning krävs det dock att du uppfyller samma krav som för ersättning från a-kassa bortsett från medlemsvillkoret. Du måste alltså uppfylla de tre grundvillkoren och ett arbetsvillkor.

Fördelaktigt att gå med i a-kassan

Efter en period av arbetslöshet bör du se till att bli medlem i en a-kassa när du börjar arbeta igen. Trots att du inte kan få någon ersättning om du redan är arbetslös kommer du att kunna få det i framtiden.

Tips! Det är bättre att gå med i a-kassan sent än att aldrig gå med.

Skulle du vara arbetslös så länge att du blir anvisad till jobb-och utvecklingsgarantin är det även en fördel att vara medlem i a-kassan eftersom att du då får betydligt större aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Grundvillkor:

  • Du kan arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.
  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • Du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

Arbetsvillkor:

  • Du har före din arbetslöshet arbetat minst 60 timmar per månad under minst 6 kalendermånader.
  • Du har arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 40 timmars arbete.

Om du uppfyller alla grundvillkor och ett av arbetsvillkoren har du rätt till grundersättning. För att kunna få maxbeloppet måste du ha arbetat heltid under ett år. Har du arbetat mindre än heltid minskas grundersättningen i förhållande till den tid du har arbetat. Din ersättning beräknas baserat på din genomsnittliga veckoarbetstid och maxbeloppet är 510 kronor per dag.

Exempel! David har arbetat 50 procent i 12 månader utan frånvaro. Han är inte medlem i någon a-kassa och blir nu arbetslös. Davids ersättning beräknas därför som: 510 X 0,5 = 255 kr. David får 255 kr per dag i grundersättning. Hade han varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader hade han kunnat få betydligt mer i ersättning.

Ansök om annan ersättning, stöd och bidrag

Om du blir arbetslös utan a-kassa kan du försöka vända dig till andra myndigheter för att få bidrag. Du kan till exempel delta i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program och få ersättning från Försäkringskassan, antingen aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Det kan vara bra att ringa Arbetsförmedlingen så fort som möjligt för att få hjälp med din situation.

Tips! På vår sida Vad gör jag om jag får avslag från a-kassan? kan du läsa mer om vad du kan göra om du skulle bli nekad a-kassa, och vilka möjligheter det finns att överklaga beslutet.

Du kan även ansöka om ekonomiskt bistånd för privatpersoner från socialnämnden i din kommun, börja studera och ansöka om studiemedel från CSN eller ansöka om bostadsbidrag för att få hjälp med dina boendekostnader.